communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Het antwoord van B’Tselem

Deel 2 van: De sprookjes van Dries van Agt

We zijn nog steeds op zoek naar de documentatie over het gifincident, zoals genoemd in de documentaire “Alsof ik Palestina heb gestolen” van Frans Bromet. Oud-premier Dries van Agt vertelt in dat programma een “verhaaltje” over zijn bezoek aan Israël in 2015. Een meisje wordt heel erg ziek door het drinken van melk van een door kolonisten vergiftigd schaap. Een ernstig incident, dat zeker ergens grondig gedocumenteerd zou moeten zijn. Ik vraag het aan
“The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories”, B’Tselem.

Sent: Saturday, December 11, 2021 4:49 PM
To: Mail Mail@btselem.org
Subject: investigation 2015 poisoning sheep

Dear Sir / Madam,
I am working on an article for the Dutch press about former prime minister Dries van Agt and his work for the human rights of inhabitants of Israel and the occupied territories.
I would like to ask for more information about an incident in 2015 or earlier.
In 2015, former prime minister Dries van Agt was making his goodbye travel to the Palestinian territories. He would leave his own foundation The Rights Forum, for reason of pensioning.

During his travel, he visited a small Arab village , together with an Israel peace-, or human rights- organisation. A farmer told the story, that settler had poisoned the grass land and trees. The goats and sheeps had been eating the poison and were ill. The daughter of the farmer drank the milk of the goats or sheep and was in hospital, caused by poisoning.

My questions:
-Is this incident documented by Btselem?
-Is the girl still alive?
-What is the date that this happened?
-What was the name of the farmer?
-What is the name of the village?
-Are samples taken from the poison?
-Is this incident investigated by Israeli authorities?

I know that this is a long list of questions and I hope you can still assist me to clarify this part of missing information.

Thanks in advance
regards
Kees Broer

Background:
I have written two books about the conflict, in Dutch.
This information is for an article, to be written.

De organisatie B’Tselem heeft in de loop van de afgelopen jaren diverse gewelddadige incidenten op de Westelijke Jordaanoever gedocumenteerd. Steeds wordt precies opgeschreven waar, in welk dorp, het incident heeft plaats gevonden, wie er bij betrokken is, of er aangifte is gedaan en wat de consequenties van het voorval zijn. In de database van de organisatie kan je een drietal gif-incidenten onderzoeken en dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. Het laatste grote gif-incident, met de omvang van het “Dries-van-Agt-schandaal”, stamt van 2005, dat is tien jaar voordat Dries van Agt op bezoek was. We zijn benieuwd naar de reactie van de organisatie B’Tselem.

B’Tselem reageert onmiddellijk als volgt:

Dear Kees,
I’m CCing my colleague Dror Sadot, B’Tselem’s media spokesperson.

I don’t remember such a story, but we can check our archive. However, please note that this is quite an old story, and in 2015. B’Tselem didn’t document all incidents of settler violence, as we do today.

Puur juridisch gezien klopt de redenering van The Rights Forum en B’Tselem niet helemaal, want niemand heeft gezien dat “settlers” ergens gif hebben neergelegd. Je kan er dus niet zomaar vanuit gaan dat ” settlers” of wel kolonisten, dit gif hebben neergelegd. Maar het is wel netjes en accuraat van de organisatie om even antwoord te geven. Daar kunnen de Nederlandse organisatie The Rights Forum en DocP een voorbeeld aan nemen.

Dror Sadot is de woordvoerder van de organisatie B’Tselem en werd in november van dit jaar geciteerd op Aljazeera, toen hij memoreerde dat er in de afgelopen twee jaar 450 gewelddadige incidenten tussen “kolonisten” en Arabische boeren hebben plaats gevonden, allemaal netjes en gedetailleerd gedocumenteerd in een rapport. Dit is het antwoord, dat hij mij gaf over het gif-incident van 2015:

Hello Kees,
Nice to meet you.
The only case i found that fits the story you described is this from 2005 – from the village a-Tawaneh in South Hebron Hills. But the case of the girl is not mentioned here. Hope this can help you.
https://www.btselem.org/testimonies/20050324_poisoning_of_flock_by_settlers

Best regards,
Dror

Het verhaal uit 2005, dat Dror noemt, heeft verrassende overeenkomsten met het sprookje van Dries van Agt, maar verschilt op essentiële punten. De locatie van het incident is bij Hebron, terwijl Dries van Agt het over Nablus heeft. Het incident vond tien jaar eerder plaats, dan het bezoek van Dries van Agt. Een ander belangrijk verschil is de documentatie. Er staat precies waar (datum en tijdstip) het gif-incident heeft plaats gevonden en welke boer er aangifte heeft gedaan. De Israëlische politie geeft nog tips over, hoe het vergiftigde schaap behandeld moet worden en helpt bij het opruimen van het gif. Slechts één schaap gaat dood door het gif. Dit gif doodt schapen, geiten en herten, maar geen olijfbomen en moestuinen.

We zijn door het antwoord van Dror Sadot nog niet aan het einde van onze zoektocht naar de sprookjes van Dries van Agt, maar we weten nu wel hoe een incident gedocumenteerd zou moeten worden. We kunnen ook vermoeden, dat als er inderdaad een meisje ernstig ziek zou zijn geworden door “gif van kolonisten”, dat er dan zeker een document over het voorval zou zijn gemaakt.

Ik hoop nog steeds, dat de medewerker van The Rights Forum, die getuige was, zich meldt en opheldering over het voorval verschaft. Daarom heb ik emails aan de bestuursleden Dorien Ball (Theodora Siemons-Ballout), Jaap Doek en Jaap Hamburger geschreven. Bovendien heb ik de juristen uit de raad voor advies van The Rights Forum, Liesbeth Zegveld en Lex Takkenberg, een email gestuurd.

Comments are closed.