communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Wie volgt Amin Abou Rashed op?

De fondsenwerver voor Hamas in Nederland, Amin Abou Rashed, staat in de herfst van 2024 terecht wegens het overtreden van de Europese sanctiewetten. Op dit moment is zijn voorarrest onder voorwaarden geschorst. De verwachting is, dat hij de komende jaren geen activiteiten voor Hamas meer kan uitvoeren en zijn positie als Palestijnse leider van de anti-Israël-campagne in Nederland verliest. De vraag die dan opkomt is: Wie volgt hem op?

nieuw logo

In Amin Abou Rashed werden een aantal unieke kenmerken gecombineerd en daardoor kon hij jarenlang ongestoord zijn gang gaan. Door zijn handicaps kon hij niet werken, waardoor hij was vrijgesteld van werk. Hij kon elke dag aan de Palestijnse zaak werken. Door zijn uiterlijk was Amin het toonbeeld van de “authentieke Palestijn”, waar alle activisten graag mee op de foto gingen. Hij was in staat met alle vijanden van Israël binnen het politieke bestel contact te leggen, of het nu Kuzu, van Agt of Karabulut was. Abou Rashed was intelligent genoeg om in Nederland geen geweld te bevorderen, zodat hij redelijk over kon komen.

Wie volgt Amin Abou Rashed op?
Op dit moment zijn er maar liefst vier kandidaten beschikbaar: Mohammed Kotesh (van Palestijns Huis), Ayman Nijmeh (PGNL,nl) , Adnan Adass (Palestijnse Arbeiders Vereniging) en Ahmad Nourallah. Het zijn allemaal vrienden van Amin Abou Rashed die dicht bij Hamas staan en deel van de brede moslimbroederschap uitmaken. Tijdens de machtsstrijd met de Fatah beweging van Yasser Arafat , in 2017, stonden deze opvolgers klaar om de vele Palestijnse stichtingen over te nemen.

Mohammed Kotesh

De jongste van de mogelijke opvolgers, Mohammed Kotesh, heeft een HBO studie afgerond. Hij komt uit hetzelfde vluchtelingenkamp Yarmouk, nabij Damascus, als Amin Abou Rashed. De laatste weken staat hij aan het hoofd van vele demonstraties. Mohammed Kotesh was erbij aanwezig toen Amin Abou Rashed voorlopig vrij kwam en hij heeft meerdere rechtszittingen tegen Amin Abou Rashed op de publieke tribune bijgewoond.

Op de afbeelding links , uit september 2017, staat hij kandidaat voor het bestuur van de Palestijnse Gemeenschap Nederland, nadat deze stichting definitief door aanhangers van Hamas was overgenomen.Ayman Nijmeh

Deze klusjesman uit Zaandam is het enige bestuurslid van de Palestijnse Gemeenschap.nl (PGNL.nl) . Na de aanval Hamas, op 7 oktober 2023, hield hij enkele toespraken waarin de moordpartijen werden goedgepraat. Bij demonstraties van Hamas-aanhangers op de Dam te Amsterdam was hij vaak aanwezig en stond destijds dichtbij Amin Abou Rashed. In 2019 overhandigde hij een document van de Palestijnse Gemeenschap aan de ambassadeur van Libanon, Sattar Isa. (zie foto)

Adnan Adass

Deze voorman van de Palestijnse Arbeiders Vereniging vergezelde Amin Abou Rashed bij verschillende gelegenheden, zoals een reis naar Gaza. Tijdens meerdere zittingen van de rechtbank Rotterdam tegen Amin Abou Rashed was hij aanwezig. Op de publieke tribune werd toen verteld, dat een dochter van Adnan in het bestuur van de gewraakte Stichting ISRAA zat, via welke het geld naar Gaza werd gesluisd. Op de foto boven zit hij direct naast Ayman Nijmeh.

Rob Groenhuijzen (Capelse Groep), Adnan Adass, Amin Abou Rashed, plus medewerker.

Ahmad Nourallah

In 2017 links van Bob Scholte van (Youtubekanaal Leftlaser)

Deze fotograaf uit Rotterdam-Ommoord heeft alles mee, om de waardige opvolger van Amin Abou Rashed te worden. Hij komt ook uit het Yarmouk vluchtelingenkamp en is nog maar recent naar Nederland gevlucht. Hij heeft een kalme uitstraling en weet de massa’s te mobiliseren. Nadat ik hem op dit blog als de “Tweede man van Hamas in Nederland” heb beschreven, omdat hij zo bereidwillig in allerlei besturen van Palestijnse stichtingen zitting nam, heeft hij zich schielijk teruggetrokken. Toch maakt hij nog steeds een kans als opvolger van Amin Abou Rashed.

Wie gaat het worden?
Géén van de hierboven beschreven Palestijnen heeft een groot netwerk binnen de Nederlandse aanhang van de Palestijnse beweging. Enkelen spreken nog niet voldoende Nederlands en anderen hebben het netwerk nog niet opgebouwd. Daarom zal het nog even duren voordat we met zekerheid kunnen zeggen wie Amin Abou Rashed gaat opvolgen. Ik gok op Mohammed Kotesh.

De voorlopige vrijlating van Amin Abou Rashed, met helemaal rechts Mohammed Kotesh

Comments are closed.