communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Lawfare: Het nieuwe ELSC

Het European Legal Support Center (ELSC) opereerde lange tijd onder de vlag van The Rights Forum. Nu heeft de stichting een eigen adres en een Kamer van Koophandel registratie. De anti-Israëlische “lawfare” acties krijgen in Nederland een officieel karakter.

Het ELSC heeft als officiële doelstelling “Het bieden van rechtsbescherming voor mensenrechtenverdedigers, het beëindigen van willekeurige beperkingen en criminalisering van vreedzame belangenbehartiging en humanitair werk, het ontwikkelen van juridische instrumenten en het inzetten voor juridische procedures ter ondersteuning van de belangenbehartiging en de campagnes van de burgermaatschappij en het onderwijzen en ondersteunen van rechtenstudenten.”

Het is een hele mondvol en het woord Israël wordt helemaal niet genoemd, maar het gaat het ELSC alleen over het ondersteunen van pro-Pal-activisten en het met rechtelijke middelen aanvallen van de Joodse staat. Op de Facebook pagina van ELSC staan berichten over processen tegen de Lloyds Bank en rapporten over activisten die tegengewerkt worden. Meer verontrustend is, dat ELSC, net als Rights Forum , zich met de definitie van wat antisemitisme is, bezig houdt. De IHRA definitie vinden ze niet goed, maar ze hebben geen andere goede definitie van antisemitisme.

Het bestuur van ELSC laat in grote mate een overlapping met The Rights Forum zien. De directeur van The Rights Forum, Gerard Jonkman, zit ook in het bestuur van ELSC. Ghada Zeidan, van Palestine Link, zit zowel in het bestuur van The Rights Forum als ook in het bestuur van ELSC. Senior onderzoeker (UVA) Frederike de Vlaming zit ook in het bestuur van ELSC. Zij heeft deze functie nog niet als nevenfunctie op de website van de UVA laten vermelden.

Door de registratie van ELSC bij de Kamer van Koophandel, met hetzelfde adres als Een Ander Joods Geluid, op het Wilhelminagasthuisterrein, is ELSC nu in staat donaties aan te nemen en zich als ANBI stichting bij de Nederlandse Belastingdienst op te laten nemen. (ANBI RSIN: 865121564)

BDS en academische boycot

Tot nog toe vraag je je misschien af: Waar maak je je druk over? Een stichting met een postbusadres op het Wilhelmina Gasthuis, waarvan de leden zich opwinden over Israël. Boeien! Als we echter naar de deftige “Leden van het Toezichthoudend orgaan” van de stichting kijken, dan slaat het koud om ons hart. De Tilburgse universitaire docent Michiel Bot riep al eens in een collegezaal op tot academische boycot van Israël en demonstreerde in 2017 samen met de voor financiering van Hamas in voorarrest zittende Amin Abou Rashed.

Dina Zbeidy, de kroonprinses van de Palestinos, modereerde vorig jaar nog een studentenprotest, waarin tot academische boycot van Israël werd opgeroepen. Daarmee is ELSC gewoon een BDS boycot-organisatie tegen Israël geworden. Gelukkig is daar Tijmen van de Leemkolk, van het Insta-account @moties.Amsterdam om bij de “Leden van het Toezichthoudend orgaan” enigszins tegenwicht te bieden.

Comments are closed.