communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Hield Amin Abou Rashed bestuur ISRAA voor de gek?

Tijdens de regiezitting op 09 juli 2024 in de extra beveiligde rechtbank te Rotterdam, tegen Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed, kwamen enkele curieuze verzwarende feiten aan het licht. Steeds meer blijkt, dat Amin Abou Rashed de enige overgebleven verdachte wegens overtreding van de Europese sanctiewetten is. Overige bestuursleden van de gewraakte stichting ISRAA gaan vrijuit of hebben een deal met justitie gesloten.

Geen tolk
De regiezitting begon al weer rommelig. Er was geen tolk aanwezig, maar de rechtszaak ging toch door. Alle aanwezigen, zoals journalisten, familieleden, FIOD-medewerkers, mensenrechtenactivisten en keiharde zionisten, mochten gewoon lekker naast elkaar achter in de zaal zitten. Van de in vorige rechtszaken gebleken animositeit tussen bezoekers op de publieke tribune was deze keer geen sprake. De ‘usual suspects’ waren deze keer dan ook niet gekomen. Blijkbaar heeft het interview dat advocaat Nick van Bremen aan Quds Press heeft gegeven en waarin hij beweerde dat er helemaal geen bewijzen tegen de Hama-fondsenwerver zijn, genoeg vertrouwen gegeven dat het allemaal wel goed komt.

Anne Jellema voor de gek gehouden
In de afgelopen weken werden de accountant van Stichting ISRAA, Kernkamp en bestuurslid Anne Jellema verhoord. Daarbij kwamen opvallende feiten aan het licht. In 2019 werd er voor het laatst een accountantsrapport voor Stichting ISRAA gemaakt. Bij het hele proces van controle van de boeken, werd Amin Abou Rashed voortdurend op de hoogte gehouden. Hij is echter geen bestuurslid en is ook nooit bestuurslid van ISRAA geweest. Bovendien bleek uit dit verhoor, dat Anne Jellema dacht werkelijk controle over de kasboeken te hebben gehad. In werkelijkheid was zij echter slechts een stroman.

Jerusalem Development Fund
Uit telefoonverkeer dat op de iPhone van verdachte zichtbaar werd gemaakt, bleek dat hij voortdurend met een lid van het politbureau van Hamas, mijnheer Barhoun, in contact stond. Op een gegeven moment had Hamas dringend cash geld nodig en werd er door Amin Abou Rashed handelend opgetreden. Via de Islamic National Bank werd op 13 mei 2021 een bedrag van 50.000 euro overgemaakt, onder vermelding van ‘SOS GAZA’. In totaal werden later 600.000 Euro overgemaakt. In die periode kreeg Hamas ook meer greep op het geld van ISRAA in Gaza, door het Jerusalem Development Fund aan de stichting toe te voegen. De aanklacht tegen Amin Abou Rashed gaat nog steeds over een totaal van 11 miljoen Euro die naar Hamas is gesluisd.

Schaduwbestuur
Uit analyse van Whatsapp-berichten bleek, dat er sprake was van een schaduwbestuur, waarin de echte beslissingen werden genomen. Er was sprake van Whatsapp-groep ‘Bestuur 1’ en Whatsapp-groep ‘Bestuur 2’. In de tweede appgroep zaten alleen familieleden van Amin Abou Rashed. Opvallend is daarbij, dat een dochter van Amin Abou Rashed in de appgroep zat, terwijl ze pas later aan het bestuur werd toegevoegd. Dochter Amanda Abou Rashed-van Prooijen werd door haar vader voor het bestuur van ISRAA geselecteerd, juist vanwege haar Nederlands klinkende naam. Zij protesteerde echter, dat zij de naam Abou Rashed niet wilde laten vallen. Haar vader verwees echter naar ‘de goede zaak’ om zijn zin door te drukken.

Getuige-Deskundigen
Het Openbaar Ministerie wil Dr. Matthew Levitt van het  Washington Institute for Near East Policy als getuige deskundige oproepen. Levitt is zowel deskundig op het gebied van Hamas als van terrorisme-financiering. De rechtbank heeft echter daarover nog geen besluit genomen. Wel zeker is, dat Ronald Sandee van Blue-Water-Intelligence uit de Verenigde Staten zal komen om als getuige op te treden. Er ontstond tijdens de regiezitting irritatie, omdat de verdediging onder leiding van Mr. Jill Leijten, geen aanvullende onderzoekswensen en ook geen namen van getuige deskundigen heeft opgeleverd. Door deze gang van zaken treedt vertraging op, zodat het echte proces pas begin december van start kan gaan.

Comments are closed.