communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Hamas-verdachte Nazih Rustom is zich van geen kwaad bewust

Nazih Rustom, (26-07-1967, te Rachidieh Libanon) wordt er door Duitsland van verdacht, lid te zijn van Hamas, aanslagen tegen Joodse- en Israëlische doelen te hebben beraamd en pogingen te hebben gedaan wapens voor Hamas te verschaffen. Deze aanklachten zijn allemaal in de categorie “terrorisme” in het overleveringsverzoek opgenomen. Op dinsdag 6 februari 2024 diende het verzoek tot overlevering.

Zittende voor de rechtszaal in het mooie nieuwe gerechtsgebouw aan de Parnassusweg te Amsterdam, zie ik tot vlak voor de zitting, geen journalisten en geen familieleden. Zou de fondsenwerver met een goed hart straks zonder morele ondersteuning naar Duitsland afgeschoven worden? Wat een verschil met de strafzaak tegen Amin Abou Rashed, waar pro-Palestijnse actiegroepen voor de rechtszaal protesteerden en de publieke tribune vol zat met de Risseeuwtjes, Kothe’s en Bergamins van deze wereld. Dan duikt toch plotseling dochter Yasmin met twee begeleiders op. Als ik éénmaal op de publieke tribune zit, zie ik dat maar liefst vier journalisten de rechtsgang volgen. Deze zaak krijgt veel aandacht door de precedentloze dreiging dat Hamas Joodse- en Israëlische doelen in Europa gaat aanvallen.

Nazih Rustom is vlak na de zesdaagse oorlog geboren in het Palestijnse vluchtelingenkamp Rachidieh in Libanon. Dat ligt vijf kilometer zuidelijk van Tyrus. In 1994 is hij naar Nederland gekomen. Toch moet de tolk elke woord voor hem vertalen. Behalve een functie als secretaris van de omstreden stichting ISRAA van 2005 tot 2009, is zijn blazoen geheel smetteloos. Nazih heeft zich naar eigen zeggen sinds het jaar 2000 voor de Palestijnse zaak ingezet, vooral door buitenlandse congressen te bezoeken. Het is bijna onmogelijk dat hij de grote voorman van de congressen van Hamas en de moslimbroederschappen, Amin Abou Rashed, al die jaren sinds 2009 is misgelopen.  

De verdachte komt leunend op een rollator binnen. Met zijn 56 jaar op de teller, oogt hij zwak en broos. Jammer dat Berlijn zo ver weg is, anders had ik graag eens in de rechtszaal gehoord hoe deze strompelende bejaarde in Polen zijn weg naar de vermeende wapendepots van Hamas heeft kunnen vinden. In reactie op de aanklacht, vertelt Rustom in navolging van zijn dochter Yasmin, dat hij niets met Hamas te maken heeft. Dat staat hier echter niet ter discussie. De rechter wil alleen weten of er formele gronden zijn om overbrenging naar Duitsland af te wijzen. De Duitse justitie heeft alle formulieren op de juiste wijze ingevuld en heeft op 9 januari 2024 nog een terugkeergarantie ingediend. Nazih Rustom mag zijn eventuele straf in Nederland uitzitten.

De Hamas-structuur in Europa, rechts staat Nazih Rustom, Netherlands

Advocaat Titia Korff wijst in haar pleidooi op de vele berichten in de media, waar de verdachte zich niet tegen kan verweren, omdat hij in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vught zit. De website Geenstijl plaatste zelfs een foto van de verdachte. Mr. Korff heeft daarvan aangifte bij de officier van justitie gedaan. Toch heeft zij geen schorsingsverzoek voor voorlopige vrijlating gedaan, omdat de kans op succes zeer klein is. Ze spreekt van een vredelievende man met gezondheidsproblemen.

Advocaat Korff doet een poging de uitleveringsgronden in twijfel te trekken, door erop te wijzen dat niet duidelijk is wanneer Nazih Rustom dan wel Hamas-lid is geworden. Als de strafdaden vanaf 1 februari 2023 zijn gepleegd en in de zomer van 2023 beëindigd , dan zou hij slechts een half jaar lid van Hamas zijn geweest en daarvan zou hij een half jaar in Nederland hebben verbleven. De strafdaden zijn dus gedeeltelijk op Nederlands grondgebied gepleegd. Reden genoeg voor een vervolging in Nederland.

In 2009 diende al een zaak tegen Rustom bij het Beroep voor het Bedrijfsleven

De Officier van Justitie stelt in antwoord hierop, dat het Nederlandse Openbaar Ministerie niet van plan is Rustom hier te vervolgen. De daden zijn in Duitsland gepleegd en het onderzoek heeft daar plaats gevonden. De mededaders zijn ook in de Duitse gevangenis gedetineerd. Er is geen formele weigeringsgrond geformuleerd, terwijl artikel 13 zoals door de advocaat aangehaald, slechts een facultatieve weigeringsgrond is. Kortom, Nazih Rustom moet volgens de officier van justitie in Duitsland veroordeeld worden.

Ook probeert advocaat Korff nog in te brengen, dat de verdenking nog helemaal niet getoetst is. Dat wordt echter verworpen met de opmerking dat bij de in bewaring stelling ook gekeken is of er ernstige verdenkingen zijn. Had de verdachte bij het in bewaring nemen aangevoerd dat hij helemaal nooit in Polen is geweest, dan had dat ook nog getoetst kunnen worden.

In zijn laatste woord bij de rechtszitting formuleert Nazih Rustom drie klachten. De speciale terroristengevangenis in Vught doet hem denken aan de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft daarover diverse klachten ingediend. De directeur van de gevangenis in Vught heeft zijn brief aan het Nederlandse parlement echter helemaal niet doorgestuurd. De rechter antwoord daarop, dat deze rechtbank niet gaat over het gevangenisregime.


Vervolgens klaagt Nazih Rustom over de inval in zijn huis op 14 december 2023 om half twee ’s middags. Zijn tweeënhalf jarige zoontje Mohammed speelde direct achter de deur en was bij de inval bijna omgekomen. Een klacht die hij daarover wilde indienen, werd door de politie niet doorgegeven, omdat hij spoedig aan Duitsland overgeleverd zou worden. Een klacht indienen had dan volgens de politie geen zin meer.

De derde klacht van Nazih Rustom is gericht tegen de Duitse regering. Hij wordt verdacht van het plannen van aanslagen op Joodse- en Israëlische instellingen. Hij weet niet waar ze het vandaan halen. Hij spreekt geen Duits en kent Duitsland niet. Het is de Duitse regering zelf die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden heeft omgebracht. De rechter meent echter in antwoord hierop, dat de Duitse rechter dit allemaal gaat beoordelen.

Financiering uit Koeweit, 2017

Door de gebrekkige verdediging, het ontbreken van weigeringsgronden voor de overbrenging en het volkomen misplaatste commentaar van Nazih Rustom op het optreden van de politie en op het gevangenisregime van de zwaarbewaakte terroristengevangenis in Vught, ziet de zaak van Nazih Rustom er slecht uit. De rechter zal hoogstwaarschijnlijk besluiten dat hij naar Duitsland overgebracht wordt.

Uitspraak is op dinsdag 20 februari 2024 om 12:15

UPDATE:

ECLI:NL:RBAMS:2024:910 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2024, 13/332812-23
Datum uitspraak: 20-02-2024
Datum publicatie:20-02-2024 Rechtsgebieden: Strafrecht
Bijzondere kenmerken:Eerste aanleg –
meervoudigVindplaatsen:Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:

De Duitse rechtbank heeft om de overlevering gevraagd van een Nederlander die in Duitsland ervan verdacht wordt dat hij als lid van Hamas geholpen heeft aanslagen op Joodse instellingen in Duitsland voor te bereiden. De rechtbank ziet geen redenen om de gevraagde overlevering te weigeren en staat daarom de overlevering van de Nederlander toe. Mocht hij in Duitsland schuldig bevonden worden en veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, dan mag hij de gevangenisstraf in Nederland uitzitten nu de man de Nederlandse nationaliteit heeft.

Comments are closed.