communicatie, ICT, media, blog en publicatie

De tranen van Amin Abou Rashed

“Ik heb nog nooit van die organisaties die u noemt gehoord. Ik heb mij in Nederland altijd aan de wet gehouden. Het zijn Israëlische verzinsels.” Dat zijn de laatst woorden van Amin Abou Rashed tijdens de pro-forma-zitting in de extra beveiligde rechtbank te Rotterdam, gisteren op donderdag 07 december 2023.

In tranen vroeg de oude éénarmige reus en vermoedelijke Hamas-activist aan de rechter, zijn proces thuis af te mogen wachten. “Ik accepteer iedere voorwaarde, als ik de PI Hoogvliet maar kan verlaten.” Het was allemaal voor hem niet meer uit te houden. Hij is de afgelopen drie maanden al drie keer binnen de gevangenis verhuisd en in elke nieuwe afdeling vroegen gevangenen en bewakers hem naar zijn Hamas-lidmaatschap. Sommige gevangenen duwden een Algemeen Dagblad onder zijn neus, een marteling. Amin Abou Rashed ontkent dat hij lid van de terreurorganisatie Hamas is.

“Hamasverdachte” blijft langer vastzitten vanwege vlucht- en herhalingsgevaar en met het oog op het onderzoeksbelang. Volgende pro-forma is op 5 maart 2024, om 09:00 uur.
Bericht van de rechtbank

De mevrouw van de reclassering heeft tijdens de pro-forma zitting een toelichting op het rapport gegeven. Er zijn geen medische redenen om het voorlopige voorarrest op te heffen. Weliswaar klaagt Amin Abou Rashed over slechts één arm, één oog en zijn hoge bloeddruk, dat zijn toch geen redenen om niet in de gevangenis te zitten. De gevangenis kan voldoende medische zorg bieden. De reclassering heeft nog een ander punt. Aangezien er van een “terroristische oogmerk” sprake is, kan geen controle op een eventueel verblijf in de woning uitgeoefend worden. Er is vluchtgevaar en een enkelband is onvoldoende om dat aan banden te leggen. Bovendien kan niet gecontroleerd worden wie er allemaal in de woning komt en wat daar besproken wordt. Ook om die reden is er een negatief advies betreffende voorlopige vrijlating.

De Officier van Justitie klaagt Amin Abou Rashed nog steeds aan vanwege de volgende feiten:

  • Overtreden van de sanctiewet 1977, waarin het direct of indirect financieren van terreurorganisaties is verboden. Dit gaat intussen om 11,7 miljoen Euro.
  • Het voortzetten van de activiteiten van de verboden organisatie Al Aqsa
  • Het leiding geven aan een criminele vereniging , zijnde Stichting ISRAA
  • Het medeplegen, dan wel organiseren van criminele handelingen, zijnde overtreding van de Sanctiewet 1977.

Er moet nog steeds heel veel digitaal materiaal van usb-sticks, telefoons en data-dragers onderzocht worden. De FIOD wil Ronald Sandee van het onderzoeksbureau Blue Water Intelligence nog een keer ondervragen. Eind maart 2024 zou dit onderzoek klaar moeten zijn, zodat het proces in april 2024 kan beginnen. Advocaat Jill Leyten vindt dat echter allemaal veel te snel gaan en heeft meer tijd nodig om het dossier te lezen. Op donderdag 7 december had ze echter nog geen onderzoeksvragen.

Het onderzoek naar de geldstromen van de Stichting ISRAA naar Hamas richt zich op een verzameling humanitaire organisaties, die opereren onder de paraplu van de “Union of Good”. In dat verband wordt ook het Dawah-netwerk genoemd. Betalingen aan de Arab Medical Union en de Mercy Association for Children, zouden uiteindelijk aan Hamas ten goede zijn gekomen. De functionarissen van deze organisaties hebben directe politieke banden met de terreurgroep Hamas, die op dit moment Gaza bestuurd.

Het Openbaar Ministerie probeert op dit moment aan te tonen, dat de betalingen bewust aan deze organisaties zijn gedaan, om Hamas te financieren. Sommige van de Whatsapp-adressen, op de zwarte Samsung van Amin Abou Rashed die in zijn slaapkamer gevonden werd, beginnen dan ook met “Hamas-“. Aangetoond is, dat Amin ook met deze mensen gechat heeft. Een andere verdachte contactpersoon is Ibrahim Gudai van Stichting ISRAA op de Gazastrook. Ook hij heeft directe politieke en organisatorische contacten met Hamas. Uiteraard verklaarde advocaat Jill Leyten dat deze feiten allemaal uit de lucht gegrepen zijn en volgens Amin zelf zijn het “Israëlische verzinsels”.

Een ander twistpunt tijdens de pro-forma-zitting betrof de uitleg van de term “martelaar”. In communicatie van Amin Abou Rashed met functionarissen in Gaza werd opgetekend, dat gewone gewonden een bedrag zouden ontvangen, maar familie van “martelaren” zouden het dubbele ontvangen. Volgens advocaat Jill Leyten betekent het woord “martelaar” gewoon hetzelfde als iemand die gestorven is. Niks bijzonders mensen, doorlopen alstublieft!

Alles goed en wel en het onderzoek loopt nog, maar intussen geeft de verdachte geen openheid van zaken. Hij weigert op vragen te antwoorden en geeft geen inzicht in zijn internationale netwerk. Toch gaat het Openbaar Ministerie er van uit, dat Amin Abou Rashed, ook vanwege zijn vele reizen naar het buitenland, een belangrijke Europese Hamas-financier is.

Vanwege de kans op herhaling, het vluchtgevaar en de ernst van de feiten, mag deze vogel de P.I. Hoogvliet nog niet verlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *