communicatie, ICT, media, blog en publicatie

De leugens van de Pro-Pal-Activisten

Amin Abou Rashed, de vertegenwoordiger van Hamas in Nederland, zit in voorarrest wegens de verdenkingen: Geld witwassen, het ontduiken van de sanctiewet 1977, het deelnemen aan een criminele vereniging, het leiding geven aan een criminele vereniging en voortzetting van de activiteiten van Stichting Al Aqsa. De solidariteitsacties komen slechts moeizaam op gang. De deftige officiële pro-Palestijnse organisaties als Rights Forum, BDS Nederland en het Palestina Komitee branden hun handen niet aan de Hamas-gelieerde activist uit Leidschendam.

Twee organisaties steunen Amin Abou Rashed: Zijn eigen Palestijnsegemeenschap.nl , dat banden met de moslimbroederschap heeft aan de ene kant en de PFLP mantelorganisatie Samidoun, met een marxistische achtergrond, aan de andere kant. Ibrahim Al-Baz van het Palestina Komitee en Anita Risseeuw van ‘Rotterdam voor Gaza’ waren weliswaar bij de demonstratie bij de rechtbank, maar spelen een ondergeschikte rol bij de activiteiten.

De activisten tonen een bekwame behendigheid bij het verdraaien, verzwijgen en veranderen van de feiten over het proces. Op Facebook werd lange tijd gezwegen, als de Zeeuwse Corrie van der Hart opeens aan Anita Risseeuw vraagt wat er aan de hand is:

De rechtszaak waar Corrie van der Hart naar verwijst, vond anderhalf jaar geleden plaats. De Stichting ISRAA kreeg toen gelijk van de rechter en mocht bij de RABO-bank een rekening openen. Dat was echter een civiele zaak, terwijl we nu met de strafrechter te maken hebben. CIDI krijgt de schuld van de vermeende “hetze”.

Anita Risseeuw, die nota bene bij de rechtszaak aanwezig was, liegt nu keihard, dat er geen concrete bewijzen tegen Amin Abou Rashed zijn. Tijdens de pro-forma zitting werden echter al heel wat bewijzen genoemd, waaronder gevonden contant geld en overboekingen naar een bank die op de sanctielijst staat. De beschuldigingen komen bovendien van de FIOD en het Openbaar Ministerie en niet vanuit Israël.

In de bovenstaande video van LeftLaser zie je dat ik uitvoerig bij de feiten stil sta. Helaas heeft Bob Scholte van Leftlaser hele stukken uit mijn betoog geknipt. Thomas Gerhard Hofland vertelt in de video keiharde leugens. Ik noem ze hier even op:

Thomas: “Hij wordt zogenaamd beschuldigd van het financieren van Hamas”
Mijn commentaar: “Amin Abou Rashed wordt daadwerkelijk beschuldigd van het overtreden van de sanctiewet 1977 en niet zogenaamd beschuldigd.”

Thomas: “Wij verwerpen deze beschuldiging volledig”
Commentaar van Kees Broer: “Thomas Gerhard Hofland was niet in de rechtszaal en weet niet wat de bewijsvoering is. Hij weet domweg niet waar de beschuldigingen op gebaseerd zijn. Hij roept maar wat”

Thomas: ” Hij stuurt dat geld naar vluchtelingenkampen in Libanon, Syrië en Jordanië.”
Commentaar van Kees Broer: “De rechtbank heeft uitdrukkelijk gesteld, dat Amin Abou Rashed niet voor het bieden van humanitaire hulp terecht staat, maar wél voor het overtreden van de sanctiewet 1977”

Thomas:”…de boekhouding laat zien en bewijst, dat het geld wordt uitgegeven aan humanitaire hulp..”
Commentaar Kees Broer: “In de pro-forma zitting werden getuigenissen van bestuursleden van Stichting Israa genoemd, waarin juist werd gesteld, dat de lijst met donateurs door Amin Abou Rashed was overgenomen en dat onduidelijk was waar het geld vandaan kwam en waar het geld naar toe ging. De biljetten van 500 Euro in de verzameling in beslag genomen contant geld, wekken wantrouwen.”

Thomas: “Daarnaast zou ik graag willen zeggen, dat Hamas geen terroristische organisatie is..”
Commentaar Kees Broer: “Thomas Gerhard Holfland kan niet tegelijkertijd zeggen dat de aanklacht niet waar is, om vervolgens de gewapende strijd te steunen en dan ook nog zeggen dat Hamas geen terroristische organisatie is. Het is duidelijk dat hij Hamas steunt , niet ondánks dat het een terroristische organisatie is, maar omdát het een terroristische organisatie is.”

De video van Leftlaser laat een verrassend verschil van mening tussen Hamas en PFLP zien. Jacob Bodden (de beiaardier) keurt het conservatieve en naar zijn eigen zeggen “rechtse” beleid van Hamas af. Op zijn eigen manier en met zijn beperkte politieke inzicht probeert hij dan toch een kleine afstand ten opzichte van Hamas te creëren.

Ook al lijkt de sfeer tijdens het interview ontspannen, je ziet dat Bob Scholte steeds achter mij aan blijft lopen. Ik had hem al een kwartier te woord gestaan en hem alle feiten verteld. Ik wist op een gegeven manier niet meer hoe ik hem kwijt kon raken. Nu heb ik de twee methodes gevonden, waarmee LeftLaser en Bob Scholte bestreden kunnen worden: Terug filmen en aanraken. Bob Scholte kan niet tegen aanrakingen.

Amersfoortse Courant (15-12-2010)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *