communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Amin Abou Rashed valt van zijn voetstuk

De Hamas fondsenwerver Amin Abou Rashed zit al sinds juni 2023 in voorarrest, vanwege het mogelijk overtreden van de Europese sanctiewet van 1977. Aanvankelijk werd er nog volop gedemonstreerd voor zijn vrijlating, maar na al die maanden wordt het stil rond de eenarmige reus. Waarom?

Het comité “Free Amin Abou Rashed” wilde bij elke pro-Palestijnse demonstratie borden met de beeltenis van Amin Abou Rashed meedragen. De voorzitter van het comité, Oscar Bergamin toonde zich aanvankelijk zelfverzekerd en vol vertrouwen dat Amin Abou Rashed snel weer vrij zou komen. Na bijna een jaar is die hoop vervlogen. Alleen de marxistisch-leninistische splintergroep Samidoun demonstreert nog voor hem. Het aan de moslimbroederschap gelieerde Palestijnse Huis en de Palestijnse Vereniging laten het bij berichten op Facebook.

Uit kringen rond het FIOD onderzoeksteam wordt nu vernomen, dat de aanklacht mogelijk wordt uitgebreid naar het financieel ondersteunen van terrorisme. In de laatste pro-forma zitting werd al gesproken over de foto’s waarop verdachte Amin Abou Rashed samen met Hamasleider Haniyeh te zien was. Ook zijn er op zijn telefoon berichten en contacten van hoge Hamas-functionarissen gevonden. Aanvankelijk dreigde Amin Abou Rashed tot vijf of zes jaar te worden veroordeeld, wegens overtreding van de sanctiewet. Nu hem mogelijk ondersteunen van terrorisme wordt verweten, kan de straf tot maximaal twintig jaar oplopen.

Amin Abou Rashed is de enige verdachte rond stichting ISRAA die nog vastzit. De dochter Israa heeft het op een akkoordje met het OM gegooid en mag haar studie voortzetten in ruil voor een onderhandse straf. Het bestuur van Stichting ISRAA, waarin ook PR-deskundige Anne Jellema van bureau JB-Promotions zitting had, heeft zichzelf opgeheven in ruil voor het stoppen van strafvervolging. Daarmee blijft Amin Abou Rashed de enige en hoofdverdachte. Ook al heeft hij nooit deel van de stichting ISRAA uitgemaakt en werd hij door de handige PR-vrouw als “vrijwilliger” aangeduid, blijkt hij toch de kwade genius achter het wegsluizen van geld naar Gaza te zijn. De bestuursleden, de dochter en de schoonzoon hebben, in tegenstelling tot Amin Abou Rashed zelf, tegenover de politie verklaringen afgelegd. Daardoor weet het OM nu hoe het geld via Turkije naar Gaza is gesluisd. Waar het geld aan is besteed, speelt voor het overtreden van de sanctiewet geen rol.

Amin Abou Rashed onderhield tot zijn arrestatie nog warme contacten met de bovenwereld, zoals politici en ambtenaren. Hij mocht zelf enkele bijeenkomsten tijdens de handelsdelegatie naar Qatar in 2020 bijwonen. Voormalige premier Dries van Agt was meerdere keren bij bijeenkomsten van Amin Abou Rashed. Politici als Sadet Karabulut (SP) en Tunahan Kuzu (DENK) schudden zijn hand. Die contacten met de bovenwereld zijn nu geheel verbroken. Zelfs het antisemitische The Rights Forum wil niks meer met Amin Abou Rashed te maken hebben. Hij krijgt van zijn hooggeplaatste vroegere vrienden geen enkele steun.

Volgende week wordt Amin Abou Rashed opnieuw in Rotterdam in een pro-forma zitting voorgeleid. Intussen heeft de FIOD en het Openbaar Ministerie het rapport en de aanklacht afgerond. Het werkelijke proces vindt pas in september of oktober plaats. Ik ben benieuwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *