communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Samidoun

28 oktober 2022; Kees Broer

This website is a warning against Samidoun and a wake-upcall about undermining influence on society of this PFLP shell organisation!!

De organisatie voor solidariteit met Palestijnse gevangenen, Samidoun, is een internationaal netwerk van organisatoren en activisten, die publicitaire steun aan Palestijnse gevangenen willen geven. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van demonstraties, lezingen, evenementen, delegaties, onderzoek, workshops en informatie-uitwisseling. Samidoun kwam voort uit de hongerstaking van september-oktober 2011 van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, toen de noodzaak van een toegewijd netwerk ter ondersteuning van Palestijnse gevangenen dringend werd.

De ideologische basis van Samidoun is het marxistisch-leninisme. Het thema Palestijnse gevangenen is een vehikel en middel tot mobilisering, om de propaganda voor het socialisme uit te kunnen dragen. Over het algemeen worden strijdbare en agressieve methodes om het doel te bereiken aangeprezen. De doelstelling is de totale omverwerping van de kapitalistische economie. Het is dan ook geen wonder dat de strijdgroepen van Samidoun netwerken met Filipijnse communisten en radicale strijdgroepen uit andere landen, zoals Venezuela vormen.

Op het terein van de solidariteit met Palestijnse gevangenen, wordt een totale omverwerping en vernietiging van de Israëlische staat nagestreefd. De leuze “From the river to the sea” klinkt dan ook regelmatig op demonstraties die door leden van Samidoun worden bezocht of georganiseerd. Samidoun formuleert het op de website als volgt: “Palestijnse gevangenen staan ​​dagelijks in de frontlinie van de Palestijnse strijd voor bevrijding. In de gevangenissen van bezetting confronteren Palestijnse gevangenen de onderdrukker en de bezetter, en zetten hun lichaam en leven op het spel om de strijd van hun volk voort te zetten om gerechtigheid en vrijheid voor het land en de bevolking van Palestina te bereiken.

Samidoun heeft afdelingen in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden, Nederland, België, Griekenland, Spanje, de Westelijke Jordaanoever en Libanon. In Duitsland wordt aan de organisatie beperkingen opgelegd vanwege de antisemitische leuzen, die tijdens demonstraties worden geroepen. De oproep tot een boycot van Israëlische producten valt slecht in Frankrijk. Door de beperkingen in West-Europa ligt de focus van Samidoun, de laatste tijd op Canada en de Verenigde Staten.

Mantelorganisatie
Samidoun wordt door geheime diensten, journalisten en onafhankelijke analisten als een mantelorganisaties van de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) gezien. Door de acties voor gevangen leden van de PFLP, de lezingen die Samidoun voorman Khaled Barakat geeft en de informatie die door Samidoun wordt verstrekt, ligt de relatie tussen PFLP en Samidoun voor de hand. De weigering van Samidoun zich van aanslagen, gepleegd door PFLP, te distantiëren en de nadruk op een gewelddadige en compromisloze strijd, werkt deze associatie in de hand. Samidoun wordt steeds meer de legale tak van de PFLP, maar heeft daardoor in veel landen steeds meer moeite te blijven bestaan.

Zie ook de dossiers op onderstaande pagina’s op deze website:

Samidoun
De waarheid over Samidoun
Samidoun Canada
Bestuurslid Charlotte Lynne Kates
Bestuurslid Joe Catron
Samidoun Duitsland
Samidoun Frankrijk
Samidoun Nederland
Bestuurslid Thomas Gerhard Hofland
De weg van Marx naar Uilenstede