communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Recensies over “De Boycot van Israël”

02 november 2021Maarten Jan Hijmans
We mogen – al met al – concluderen dat het CIDI met dit boek, waarvoor Keesje overigens niet één enkele goed in de materie ingevoerde persoon heeft kunnen spreken (hoe zou dat komen?), opnieuw een volwaardige prul aan zijn verzameling van CIDI- boeken heeft toegevoegd. Een boek dat geen duidelijkheid schept, maar alleen een grote hoeveelheid mist verspreidt en tal van onnodige vragen stelt. Het is me de collectie wel: twee werkjes van pro-Palestijnen ‘expert’ Keesje, een absoluut onzinnig boek over Hamas van het vroegere Kamerlid van de PVV Kortenoeven, tendentieuze en onvolledige lesboekjes voor scholieren waar mijn collega-blogger Jan Vervoort meer van weet, en een flutboek van Els van Diggele over de zogenaamd bevooroordeelde Nederlandse pers, om een paar parels te noemen.

lees hier verder:
CIDI heeft nu een ‘prachtboek’ (maar niet heus) uitgebracht over BDS
26 oktober 2021Paul Damen op Jonet
De voormalige kraker Kees Broer, thans eerzaam informaticus te Eindhoven, heeft zich via zijn website ‘Keesje Maduraatje’ zo immens gehaat gemaakt bij anti-Israëlactvisten, dat het steeds weer verbazing wekt hoe goed hij nog op de hoogte is van pro-Palestijnse clubs in Nederland. Immers, bij nogal wat bijeenkomsten werd Broer, met zijn opvallend forse gestalte, de deur geweigerd – tot zover de openheid en bereidheid tot discussie bij dit soort types. Dat alles weerhield Broer nimmer. Ook uit zijn meest recente boek, het in opdracht van het CIDI geschreven ‘De boycot van Israël’, blijkt Broer de ‘vijand’ op met open vizier op te zoeken – zo wist hij onder andere voormalig SP-kamerlid Harry van Bommel tot een interview te bewegen. Dat gesprek met andersdenkenden lukt niet altijd, zoals bij Rik Min, beter bekend als de laatste Stalinist van Nederland.

Lees verder op Jonet
17 oktober 2021Mathilde doet een mededeling
“Door het schrijven van dit boek over de boycotbeweging tegen Israël heeft Kees Broer zichzelf nog overtroffen. Niet alleen het aantal bladzijden (326) is groter dan zijn vorige boek; dit boek is ook persoonlijker en daardoor emotioneler. Door de beschrijvingen van demonstraties en actievergaderingen tegen Israël, zie je de schrijver zelf tevoorschijn komen. Er gaat een klein venstertje open, dat uitzicht geeft op de motieven en beweegredenen van de pro-Israëlische schrijver Kees Broer.”
10 Oktober 2021
Rik Min is sinds midden jaren zeventig actief in het Palestina Komitee.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is rik-min.jpg

Tom Welschen is schrijver van het boek: “Het Italiaanse complex
partijen en bewegingen van 1970 tot 1990″

Ik weet niet wie Michel de Bruin is