communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Nederland verzuipt

De zeespiegel stijgt of gaat stijgen. Dat is een zekerheid die ons bijna dagelijks wordt ingepeperd. Tegelijkertijd daalt de bodem, door inzakken van het veen en de klei! Dit zijn geen theorieën, waar je door eigen waarnemingen of falsificatie, iets tegen in zou kunnen brengen. De wetenschappers of journalisten die de zeespiegel-theorie in twijfel durven te trekken, of schrijven dat het wel meevalt, worden als ketters behandeld.

Laten we even aannemen, dat Nederland vroeg of laat verzuipt. Of dat door CO2 of door verandering van de stand van de zon wordt veroorzaakt, speelt even geen rol. we gaan er allemaal aan! Maar… wat kunnen we er nog tegen doen?

De Hoge Veluwe
De naam zegt het eigenlijk al: De Hoge Veluwe. Dat is een stuk land, waar de zee voorlopig niet aan kan tippen. Nu nog een jachtreservaat voor de koninklijke familie en een wandelgebied voor de gestresste randstedeling. Helaas zal dit gebied bebouwd moeten worden. Het voorstel is, alvast voor de grote Kladderadatsch uitbreekt, op de Hoge Veluwe woonwijken en bedrijven te gaan bouwen. Een hogesnelheidstrein vanuit de Randstad zal er voor zorgen, dat het, qua tijd,  niet meer uitmaakt of je op de Zuidas werkt of op bedrijventerrein Hoge Veluwe. Zo blijft kostbare land behouden en Nederland leefbaar. Tegen de tijd dat het zeewater over Amsterdam spoelt, zal het leven op de Veluwe doorgaan.

Flevoland

De Noordoostpolder (460,05 km²) en Zuidelijk Flevoland (430 km²) hebben beide nog de meeste kans de vloedgolven vanuit de zee te overleven. De door de Nederlanders geschapen polders zijn omringd door stevige dijken, die gemakkelijk op te hogen zijn. Er vloeit geen rivier doorheen, die roet in het eten kan gooien. Bovendien zorgen de poldergemalen (pompen) ervoor, dat het overtollige water weg wordt gepompt. Is dit gebied nu nog verantwoordelijk voor een groot deel van de voedselvoorziening van Nederland, zal het straks de woonplaats van miljoenen voor het water gevluchte Nederlanders zijn. Lelystad wordt opeens een gewilde woonstad.

Waddenzee
Tot nog toe wordt de Waddenzee behoed voor al te opdringerige industriegiganten en oliemaatschappijen. Het is een beschermd natuurgebied, maar aan alles komt een einde. De duinen op de Waddeneilanden en de stevige afsluitdijk zijn een begin van een ring van  dijken om dit voormalige natuurgebied. Er lopen geen rivieren  door dit gebied en de duinen liggen er al. Inpolderen! De Waddenzee zal leeggepompt worden om plaats te maken voor een nieuwe stad: Nieuw Amsterdam.

Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een mooie nieuw stad. We zouden wel binnenkort moeten beginnen met pompen en bouwen, maar dan heb je ook iets.

Comments are closed.