communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Wie is Wim Scholten?

Op de website van The Rights Forum van voormalig premier Dries van Agt staat een kwaadwillend artikel, waarin zowel antisemitisme coördinator Edo Verdoner (NCAB) , als ook de IHRA-definitie van antisemitisme worden aangevallen. The Rights Forum houdt zich steeds meer met het thema antisemitisme bezig, maar niet op de juiste manier. De toon wordt feller en het is niet altijd duidelijk wat het doel is.

De groep rond The Rights Forum probeert zich vaak groter voor te doen dan ze is en daarom wordt het artikel over antisemitisme ondertekend met: “Wim Scholten, bestuurskundige en voormalig rijks- en internationaal ambtenaar”, alsof je een emmer leeggooit. Zou Wim Scholten verstand van antisemitisme, uitsluiting en/of discriminatie hebben, vraag je je dan af. We weten het niet. The Rights Forum geeft er geen uitsluitsel over.

Kenners van de pro-Palestina-lobby weten dat de werkelijke naam Willem Karel Scholten is. Deze Wim Scholten heeft niets met het havenschandaal in Rotterdam te maken. Wel wordt hij door zijn vrouw Adri Nieuwhof met zijn haren bij het Midden-Oosten-conflict gesleept, vanwege zijn indrukwekkende academische titel en zijn staat van dienst als ambtenaar. Ambtenaar van wat, vragen wij ons af.

Wij verbazen ons nergens meer over en zeker niet na de constatering, dat deze Wim Scholten vooral verstand heeft van cannabis. Hij heeft de Nederlandse regering adviezen over het vrij verkrijgbaar stellen van deze softdrug gegeven 1). Dat is dan alleen nog zijn binnenlandse staat van ambtelijke dienst. In het buitenland heeft Wim Scholten van september 2005 tot oktober 2012 bij de Wereld Gezondheids Organisatie in Zwitserland gewerkt. Daar, bij de WHO heeft hij zich vooral met de pijnstilling voor kinderen en met internationaal drugsbeleid bezig gehouden 2) . Hij weet dus qua studie of werkervaring helemaal niks van het Midden-Oosten, laat staan van antisemitisme.

Adri Nieuwhof, de vrouw van deze internationaal erkende farmaceut Wim Scholten, houdt zich van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op Twitter met Israël en de Palestijnen bezig, meestal op een kwaadaardige manier. Op de anti-Israëlische website Electronic Intifada wisselen haar venijnige artikelen over de vermeende “Israël-lobby” zich met interessante interviews, zoals die met Jaap Hamburger, zich af. Tijdens haar verblijf in Zwitserland, waar haar man voor de WHO werkte, ondertekende zij haar artikelen met “Adri Nieuwhof is a consultant and human rights advocate based in Switzerland.3) Het lijkt heel wat, maar het betekent niets. Gewoon een verveelde huisvrouw in Zwitserland, die zich met haar hobby, de Palestijnen bezighoudt.

Nu, na zijn pensionering, mag Wim Scholten zijn indrukwekkende staat van dienst nog even gebruiken als ondertekenaar van een artikel waarin mensen die echt iets tegen antisemitisme willen doen in een kwaad daglicht gesteld worden.

Noten:
1): Guidelines for cultivating cannabis for medicinal purposes [Voorschriften voor de Verbouw van Cannabis voor Medicinale Doeleinden]. Annex to the Regulation of the Minister of Health, Welfare and Sport of 9 January 2003, GMT/BMC 2340685, containing policy guidelines for the decision on applications for Opium Act exemptions

2): https://www.linkedin.com/in/willemscholten/

3) https://web.archive.org/web/20120118085410/http://electronicintifada.net/content/interview-everyone-can-help-welcome-palestine-2012/10706

Comments are closed.