communicatie, ICT, media, blog en publicatie

“The Rights Forum”, wie zijn die mensen?

Grote WOB-hef over een WOB-verzoek van “The Rights Forum” van Dries van Agt aan alle universiteiten, waarin gevraagd wordt alle correspondentie over contacten met de Israëlische overheid en Israëlische bedrijven openbaar te maken. De ophef wordt vooral veroorzaakt door de lijst met namen van Joodse organisaties die aan het WOB-verzoek is toegevoegd, waar ook organisaties die strijden tegen de toenemende antisemitische tendensen in de samenleving, bij zijn. Dit blog gaat over de vraag: Wie zitten er achter de organisatie The Rights Forum?

In de berichtgeving gaat het vaak over de vroegere premier en voormalig Minister van Justitie, Dries van Agt, die zich nu al veertien jaar voor rechten van Palestijnen inzet. Hij is de oprichter van The Rights Forum. Dries van Agt, is al zo vaak van antisemitisme beschuldigd, dat dit verwijt nu ook automatisch aan zijn stichting blijft hangen. Op 24 juni 2015 is Dries van Agt al teruggetreden als voorzitter. Hij is ook geen lid van het bestuur van de stichting meer. Ook de verwijten van het steunen of goedpraten of wegkijken van terrorisme worden grotendeels door de persoon van Agt veroorzaakt. Hij omringt zich tenslotte gedurende de afgelopen vijftien jaar heel graag met Hamas-terroristen, moslimbroeders en organisatoren van de Gaza-boot.

Dries van Agt met Hamas-leider Haniyeh

Wie zijn de overige mensen rond The Rights Forum? Martin Dietrich Siepermann was tussen 2010 en 2017 directeur van de stichting. Hij is twee jaar na van Agt ook vertrokken. Jan Douwe Keulen (1950) volgde hem op, maar is ook al weer tweeënhalf jaar geen directeur meer. De huidige directeur, Gerard Jonkman (1965 te Havelte), is degene die het WOB-verzoek heeft ingediend. Naar eigen zeggen deed hij dit op verzoek van universitaire medewerkers, die dit zelf niet durfden.

De overige bestuursleden van The Rights Forum zijn grotendeels onbekend en zijn in drie categorieën te onderscheiden: Woke, humanitair bewogen en persoonlijk betrokken. Waarbij de ene motivatie om in het bestuur van deze omstreden club zitting te nemen kan overlappen met één of twee andere motivaties. Alle bestuursleden hebben één ding gemeen: wegkijken.

Dries van Agt met moslimbroeder Nourdeen Wildeman (helemaal links)

Woke
De club van Dries van Agt heeft steeds geprobeerd een nette “high level” uitstraling te bewaren. Zo staat er een indrukwekkende Raad van Advies, met oud-politici, hoogleraren en onderzoekers op de website. De meest vreemde eend in de bijt is toch wel Liesbeth Zegveld, die de staat der Nederlanden aanklaagt omdat er tijdens de laatste Molukse treinkaping terroristen zijn omgebracht. Dries van Agt was daarvoor destijds in 1976 verantwoordelijk. Namens The Rights Forum, de stichting van Dries van Agt, klaagt ze de Israëlische generaal en huidige premier Benny Gantz aan. Tot nog toe zonder succes.

Net toen we dachten dat het met The Rights Forum al een beetje een aflopende zaak zou kunnen zijn, wordt de beruchte pro-Palestijnse activiste Dorien Ball (Wormer;1972) lid van het bestuur. Dorien heeft de wokeness zo’n beetje uitgevonden. Black-lives-Matter, Extinction Rebellion, Zwarte Piet, MovementX, noem maar op. Oplettende lezers die de website van The Rights Forum in de gaten houden, zullen nu tegen spreken, dat daar helemaal geen “Dorien Ball” opgevoerd wordt. Dat klopt, want bij The Rights Forum heet ze Theodora Siemons. De Arabische naam Ballout, wordt hier expres weggelaten. Toen ik haar hierop wees, kreeg ik een woedende email waarin ze uitlegde, dat haar Libanese man geen onderdeel van deze strijd wilde worden.

Dorien Ball (Theodora Ballout-Siemons) is zowel fractiemedewerker van BIJ1-Amsterdam, activiste en bestuurslid van BDS Nederland (DocP) als ook bestuurslid van The Rights Forum. Door deze driedubbele functie brengt ze niet alleen de woke binnen de club van van Agt, maar brengt ook het BDS-activisme over naar deze voorname stichting.

Op de website van de Rights Forum wordt geschreven dat Theodora Siemons “teamlid van DocP” is. Deze stichting DocP is echter in werkelijkheid de Nederlandse tak van BDS Nederland. Zo staat het ook op hun website. Theodora Siemons is ook geen gewoon “teamlid” maar één van de bestuurders. Door deze connectie en overlapping, is The Rights Forum direct met de BDS beweging verbonden. Zoals ik in mijn boek “De Boycot van Israël” al heb beschreven, bestrijdt de BDS beweging het recht op bestaan van de Joodse staat Israël. Uit beantwoording van Kamervragen door de Minister van Onderwijs, deze week, blijkt dat deze opvatting als antisemitisch zou kunnen worden aangemerkt.

Dorien Ball is ook de activiste die de verbinding met de academische boycot en het activisme op de universiteiten legt. Zij verstoorde samen met een groepje Arabische studenten van de universiteit Maastricht, op 18 september 2021, een culturele bijeenkomst waar de Israëlische ambassade bij betrokken was. Dorien is ook degene die op 22 december 2021 in een nieuwsbrief van BDS Nederland aankondigde dat “het hoop schept om te zien dat steeds meer organisaties van jonge activisten zich bij de BDS-beweging aansluiten.” Eerlijk gezegd heb ik dat toen niet meteen geloofd, maar nu hebben we dan toch de poppetjes aan het dansen.

Dorien Ball tijdens een actie van Maastricht for Palestine (18 september 2021 in Amsterdam)

Dorien Ballout-Siemons met Simon Vrouwe en Hamas-fondsenwerver Amin Abu Rashed, op de Dam te Amsterdam

Door de acties van de oprichter van The Rights Forum, Dries van Agt, het eenzijdige en discriminerende WOB-verzoek van de directeur Gerard Jonkman, en de bestuursfunctie van de activistische BDS-activiste Dorien Ball, is het de vraag of deze stichting wel voor een ANBI-registratie in aanmerking komt en of er aan de discussietafels wel plaats is voor deze groep mensen.

Comments are closed.