communicatie, ICT, media, blog en publicatie

Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) over The Rights Forum

Caroline van der Plas
       
Kamerfractie BoerBurgerBeweging       

Bezuidenhoutseweg 67

2511VD Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën over een mogelijk antisemitisch Wob-verzoek van The Rights Forum.

Geachte ministers Hoekstra en Kaag,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande vragen met betrekking tot een Wob-verzoek van The Rights Forum:

  1. Vind u het Wob-verzoek van Stichting The Rights Forum naar banden tussen 14 Nederlandse universiteiten en Israëlische/Joodse instellingen[1] neigen naar een uiting van Jodenhaat op basis van de door de Tweede Kamer aangenomen IHRA-werkdefinitie onder motie Bisschop (#35570-VI-70)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit duiden?
  2. Hoe kijkt u naar de beschikbare informatie[2] dat The Rights Forum en personen betrokken bij deze stichting, banden zouden hebben met Hamas en het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), organisaties die door de Europese Unie als terreurgroepen zijn aangemerkt? [3]
  3. Klopt het dat The Rights Forum door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gesprekspartner wordt of werd gezien?[4] Indien ja, zijn The Rights Forum en haar vertegenwoordigers, gezien de bovenstaande zaken, in de toekomst nog welkom op het Ministerie?
  4. Zijn de zaken zoals beschreven onder 2 meegewogen toen The Rights Forum de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) werd verleend door de Belastingdienst?[5] Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is de status desondanks verleend?
  5. Beoogt The Rights Forum met haar activiteiten volgens u het algemeen belang? Voldoet The Rights Forum volgens u aan de wettelijke vereisten omtrent integriteit?
  6. Bent u bereid de Belastingdienst opdracht te geven om de ANBI-status van The Rights Forum te her-evalueren?

    Download hier de kamervragen

[1] https://niw.nl/the-rights-forum-legt-absurde-eis-op-tafel/

[2] https://honestreporting.com/dutch-universities-suspend-investigations-into-ties-with-israeli-honestreporting-calls-for-official-probe-into-possible-terror-links-of-pro-palestinian-group/

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:043:FULL&from=en

[4] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/20/besluit-op-wob-verzoek-over-communicatie-tussen-stichting-the-rights-forum-en-het-ministerie-van-buitenlandse-zaken-2009-2020

[5] (1) https://www.geef.nl/nl/doel/the-rights-forum/anbi

Comments are closed.