communicatie, ICT, media, blog en publicatie

De IHRA definitie

The Rights Forum van voormalige premier Dries van Agt gaat helemaal los op de IHRA-definitie van antisemitisme, want dat zou geen goede definitie zijn. Ik vroeg de ondertekenaars van zo’n anti IHRA-artikel , Jeff Handmaker en Jaap Hamburger, of ze een betere definitie voor het verschijnsel antisemitisme hebben.

Eerst even naar de IHRA definitie zelf. Die ziet er zo uit:

Op 26 mei 2016 werd een niet-bindende werkdefinitie van antisemitisme goedgekeurd door de 31 landen die lid zijn van de International Holocaust Remembrance Alliance:

“Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.”
De IHRA definitie

De activisten van The Rights Forum zijn om twee redenen tegen deze definitie: In zeven van de elf voorbeelden die bij de definitie horen, wordt de staat Israël genoemd. De tegenstanders van de IHRA definitie zijn bang dat ze geen kritiek op de staat Israël meer mogen leveren. Een meer persoonlijke reden is, dat de Joodse instanties en -organisaties die in Nederland de IHRA definitie ondersteunen, door deze tegenstanders als de “Israël-Lobby” worden gebrandmerkt.

Dr. J.D. (Jeff) Handmaker van de Erasmus Universiteit en het  International Institute of Social Studies (ISS) reageert snel en afstandelijk op mijn vraag wat volgens hem een betere definitie van antisemitisme is. Handmaker is een virulente ondersteuner van de academische boycot van Israël en heeft geen zin uitgebreid met mij te corresponderen, maar hij geeft wel antwoord.

Kees Broer:
Hello Jeff,
We met each other last year during the apartheidsweek in The Hague.
I have read the article about the IHRA definition of antisemitism, you wrote together with Adri Nieuwhof, Wim Scholten and Jaap Hamburger.
My question after reading your arguments: What is your definition of antisemitism?

Jeff Handmaker:
Hello Kees,
What is your definition?
Kind regards,
Jeff.

Ik vond het een flauwe tegenvraag. Ik vraag een docent van de EUR wat zijn definitie van antisemitisme is, maar hij kan alleen met een tegenvraag antwoorden. Dat is volgens mij zwak.
Kees Broer:

Hello Jeff,
thanks for you fast reply.
As you might know, my topic is the “pro-Palestinian activism in the Netherlands”.
I wrote two books about that:  “Vijftig jaar Palestina Komitee” and  “De Boycot van Israël”.
I am not specialized in the topic of antisemitism and the definition of antisemitism.

The reason I have asked you about a better definition then the IHRA definition is, because you criticize the IHRA definition of antisemitism, without formulating a better definition.
In the article you write: “geen serieus mens zal ontkennen dat antisemitisme, net als andere vormen van racisme, haat en intolerantie, een belangrijk maatschappelijk probleem is,….”
Here I read, that you place antisemitism in the same category as racism, and other discrimination. In that sense that you don’t describe  the phenomenon antisemitism as a separate category or something unique.
Is this correct?

In case you want to know my view on the subject. I observe that antisemitism is always connected with conspiracy theories. In that sense differs from other forms of hate speech.

Thanks in advance for you answer.

De flauwigheid van Handmaker wordt bewezen, als ik weer prompt antwoord krijg:
Jeff handmaker:

Dear Kees,
It looks like you found the answer already in our article.
Regards,
Jeff.

Als het antwoord van Jeff Handmaker inderdaad eerlijk is, dan wordt door hem en veel van zijn medestanders inderdaad antisemitisme niet anders gezien dan rassendiscriminatie of uitsluiting op de werkvloer. Dit standpunt kan je ook bij de partij BIJ1 en in de jaren zeventig, bij het Palestina Komitee terug vinden. Ze hanteren geen aparte categorie voor antisemitisme. Er wordt altijd iets genoemd in de trant van “antisemitisme, en elke andere vorm van discriminatie.” Volgens mij missen ze dan het gehele spectrum met complottheorieën en de gedachtes over Joden die de media en bankenwereld beheersen.

Jaap Hamburger
De voorzitter van een Ander Joods Geluid, Jaap Hamburger, is één van de ondertekenaars van een artikel bij The Rights Forum dat tegen de IHRA-definitie gericht is. Ik vraag ook aan hem of hij een betere definitie heeft. Ik heb in de volgende conversatie alleen de onderdelen over het thema antisemitisme opgenomen. De weggelaten gedeeltes zijn persoonlijker en lenen zich niet voor een blog.

Kees Broer:

Hallo Jaap,
ik las jouw artikel over de IHRA definitie op de website van de Rights Forum.
Na lezing van het artikel zit ik met een vraag:
Wat is jouw definitie van antisemitisme?
Ik hoop dat je de vraag kan en wil beantwoorden!
hartelijke groeten
Kees Broer

Jaap Hamburger:

‘Mijn’ ‘definitie’ van, liever mijn benadering van, mijn kijk op antisemitisme ? 

Exclusief op joden gericht racisme, weerzin en afkeer van een categorie mensen louter omdat die mensen als joden te boek staan; anti-joodse gezindheid blijkend uit uitlatingen en/of daden jegens specifieke personen omdat die gelden als joden enz. 

Er moet tenminste sprake zijn van een negatief te duiden gezindheid.
In anti-joods racisme zit ‘per definitie’ een irrationele component, zoals in elke vorm van afkeer van personen omdat zij geacht worden te behoren tot een specifieke categorie en aan wie om die reden eigenschappen of handelwijzen toegekend worden, waarbij het categorale het zicht op het individuele verduistert. Ook philosemitisme lijdt daaraan.

Die irrationele component in elke vorm van racisme of discriminatie of onderscheid, leent zich lastig voor een louter rationele definitie, denk ik soms. Definiëren is immers een strikt logische activiteit, gebonden aan strenge regels. Het meewegen van irrationele componenten in het definiendum acht ik daarom een mogelijke bron van controversen.
Mvg,
JH

Het interessant van deze laatste definitie is, dat er in de definitie ruimte voor irrationaliteit is. Dan kom je al gauw op het thema complottheorieën, wereldmacht etc. Dat irrationale fenomenen niet met een rationele en logische definitie samengevat kunnen worden, dat ben ik niet met Jaap Hamburger eens. De culturele antropologie en de religiewetenschappen doet niet anders.

De overige ondertekenaars van het anti-IHRA artikel, Wim Scholten en Adri Nieuwhof hebben niet gereageerd.

Comments are closed.