communicatie, ICT, media, blog en publicatie

De tranen van Dries van Agt

Deel 7 van: De Sprookjes van van Agt

Te triest voor woorden, dat een oud-premier, zomaar uit het wilde weg en uit het niets, tijdens een uitzending van een documentaire over antisemitisme in Nederland, een oud antisemitisch sprookje vertelt en er ook nog bij huilt. Weliswaar was het huilen zonder tranen, maar toch huilen. Dit het laatste deel en de voorlopige conclusie van de serie over het kleine meisje dat naar het ziekenhuis gebracht moest worden, omdat ze van de vergiftigde melk van een schaap heeft gedronken. Wat is er echt gebeurd?

Naar Aqraba
In januari 2015 maakt oud-premier Dries van Agt, op uitnodiging van zijn stichting The Rights Forum, een afscheidsreisje naar de Westelijke Jordaanoever. Tijdens zijn bezoek aan Nablus wordt hij vergezeld door de directeur van The Rights Forum, Martin Dietrich Siepermann (12-07-1973) en Connie Varela Pedersen van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din. Tijdens dit bezoek komen ze ook in het dorpje Aqraba bij Nablus en ontmoeten daar Yusuf Deriyeh, van het anti-Israëlische “Muur en Nederzettingen-comité Aqraba”. Om aan de voormalige premier duidelijk te maken hoe erg het allemaal is en hoe de nederzettingen alsmaar uitbreiden, wordt het verhaal over de vergiftiging van de schapen verteld. Misschien wordt zelfs de boer Mohammad Ibrahim Hammad uit Aqraba erbij gehaald, die vertelt dat er zestien schapen, van de tweehonderd die hij bezit, dood zijn gegaan door pesticide.

Landbouw versus veeteelt
Aqraba ligt net op de grens tussen het door Israël bestuurde Gebied C en het door de Palestijnse Autoriteit geregeerde Gebied A en B. De nederzetting Itamar is vlakbij en op de heuvel bij Aqraba ligt de “Outpost Hill 777”. In de berichten, zoals gepubliceerd door WAFAA en Shasha News, heeft het zogenaamde gifincident zich op 5 januari 2015 afgespeeld, vlak voordat Dries van Agt in het gebied rondliep. Een landbouwer van de nederzetting Itamar of van voorpost Heuvel 777 heeft zijn gewassen met pesticide bespoten en iets van die pesticide is in het drinkwater van de schapen terecht gekomen. Zestien schapen werd het gif noodlottig. Ik heb diverse emails, naar Yesh Din, B’Tselem, de nederzetting Itamar en The Rights Forum gestuurd, om erachter te komen wie dat meisje dat naar het ziekenhuis moest, dan wel is. Is het de dochter van de boer Mohammad Ibrahim Hammad uit Aqraba, die 16 schapen verloor? Hoe heet het meisje? Heeft zij het overleefd? We weten het niet, omdat niemand meer antwoord geeft.

Zestien schapen, gedood door pesticide in drinkwater (05 Jan 2015)

Boze kolonisten van de heuveltop
Het verhaaltje, zoals Dries van Agt het in de documentaire “Alsof ik Palestina heb gestolen” vertelt, zit vol leugenachtigheid. Hij heeft er in zijn fantasie een heel verhaal van gemaakt, waarbij de “kolonisten” als bloeddorstige wilde mannen, die van een berg afstormen en op deuren beuken, worden voorgesteld. De werkelijkheid is, dat pesticide is gebruikt om groente te besproeien om ongedierte te bestrijden. Dat is iets anders dan van een berg stormen en moedwillig gif uitstrooien.

WAFAA
Hoe kwam het nou, dat mensenrechtenorganisatie B’Tselem hier niets over wist? Het verhaal is alleen op Arabische nieuwsberichten gekomen. De Israëlische organisaties documenteren de incidenten nauwkeurig, maar de Arabische nieuwszenders gebruiken deze berichten als propaganda. Zelfs de Arabische nieuwszenders hebben dit geval niet zo opgeblazen als Dries van Agt heeft gedaan. Hier kan je het hele bericht in het Engels nalezen: Jewish Settlers poison 16 sheep.

Under The Radar
In maart 2015, dus tweeëneenhalve maand na het bezoek van Dries van Agt, schrijven Martin Siepermann en Connie Varela Pedersen samen het bericht UNDER THE RADAR, Israel’s silent policy of transforming unauthorized outposts
into official settlements
. Dat was de werkelijke reden van het bezoek aan Aqraba. De nederzetting Itamar breidt zich steeds verder naar het oosten uit, door het stichten van zogenaamde outposts (voorposten), Dat is het anti-Israëlische verhaal. Het genuanceerde verhaal is anders, namelijk dat de boeren van Itamar land bewerken dat in Gebied C, dus onder Israëlische heerschappij, ligt. Zie het kaartje:

Het graasland tussen landbouw (Israëlisch gebied C) en door PA gecontroleerd gebied, bij Aqraba.
De legenda bij het kaartje
Bron: B’Tselem
De ligging van het Arabische dorp Aqraba in Samaria

Voorlopige conclusie
Je weet het nooit. Misschien krijg ik na het publiceren van dit verhaal nog meer informatie. De conclusie tot nu toe is:
Er is, in de periode dat Dries van Agt het gebied rond Nablus bezocht, een gifincident geweest. Daarbij zijn zestien schapen gedood. Alle andere elementen van het verhaal zijn erbij verzonnen. De “kolonisten” mochten daar zijn , want het is “Area C”. Ze zijn niet naar beneden gestormd om op deuren te bonken. Er is niet moedwillig gif gestrooid, maar er is gif gebruikt, om ongedierte te bestrijden, dat in het drinkwater is terecht gekomen. Er zijn geen olijfbomen en moestuinen door ditzelfde gif vernietigd. Er is niets bekend over een meisje in het ziekenhuis. Met andere woorden: Dries van Agt heeft er een antisemitisch sprookje van gemaakt.

Lees hier de hele serie:
Deel 1: Open brief aan The Rights Forum
Deel 2: Het antwoord van B’Tselem
Deel 3: Eén mythe, drie versies
Deel 4: Andere mythes over gif
Deel 5: The International Story Line
Deel 6: Bronnen vergiftigen met The Rights Forum

Bronnen:
1) “Israeli settlers sprayed toxic substances on Palestinian land in Aqraba village, southeast of Nablus city, causing the death of 16 sheep.” (Shasha News 5 January 2014)

2) “Israeli settlers sprayed toxic substances on Palestinian land in Aqraba village, southeast of Nablus city, causing the death of 16 sheep. ” (Wafa 5 January 2015; 420)

3) https://english.palinfo.com/news/2015/1/5/Jewish-settler-poisons-16-heads-of-sheep-in-Nablus

Comments are closed.