communicatie, ICT, media, blog en publicatie

De weg van Marx naar Uilenstede

8 mei 2022; Kees Broer

In de ideologie van het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) wordt een direct verband tussen de marxistisch-leninistische ideologie, de gewapende strijd en de bevrijding van Palestina gelegd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was deze combinatie nog zeer aantrekkelijk voor radicale studenten in West-Europa en de Verenigde Staten. De PFLP ging zelfs zover de linkse terroristische groepen te steunen met logistiek en wapens. Ook het Palestina Komitee ontkwam niet aan die invloed vanuit het Midden-Oosten. Dat verhaal kunt u in mijn boek “Vijftig Jaar Palestina Komitee” lezen.

Nu, veertig jaar na de vliegtuigkapingen van de Bewegung Zweiter Juni en de RAF, en de aanslagen van de PFLP in West-Europa, is de verbinding marxistische ideologie met de gewapende strijd in “Palestina” nog steeds te vinden bij de PFLP en haar mantelorganisaties. Intussen is de ideologie van het marxistisch-leninisme nog doder dan het in 1976 al was en zijn er nog nauwelijks groepen of regimes die deze dodelijke mix van socialisme en gewapende strijd aanhangen. We zien wel wat groepjes die het regime van Venezuela of Noord-Korea steunen, maar juist door die steun krijgen deze groepen in de Verenigde Staten en West-Europa geen poot aan de grond.

De Workers World Party, waar Samidoun bestuurslid Joe Catron aan verbonden is, steunt Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne. Op de website staan ook steunbetuigingen aan het regime van Venezuela. In het conflict rond Noord-Korea kiest deze extreem-linkse groep ervoor te pleiten voor vereniging van de twee Korea’s. In Nederland is bijna geen equivalent van deze politieke stellingname te vinden, behalve bij Rik Min, van uitgerekend het Palestina Komitee.

De pre-occupatie met de gewapende strijd, de marxistisch-leninistische ideologie en “Palestina” vinden we bij alle bestuursleden van Samidoun, de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina en de Internationale Socialisten. Het wekt vooral verbazing dat uitgerekend het marxistisch-leninisme in zo een hoog aanzien staat. Want wat is marxistisch-leninisme nu eigenlijk? Volgens de vertaling van de Engelstalige Wikipedia: “Een voorhoedepartij, georganiseerd door democratisch centralisme, zou namens het proletariaat de macht grijpen en een socialistische eenpartijstaat vestigen, de dictatuur van het proletariaat. De staat zou de productiemiddelen controleren, oppositie, contrarevolutie en de bourgeoisie onderdrukken, en collectivisme bevorderen, om de weg vrij te maken voor een uiteindelijke communistische samenleving die klassenloos en staatloos zou zijn. Over het algemeen zijn marxistisch-leninisten tegen anarchisme, fascisme, imperialisme en liberale democratie. Marxistisch-leninistische staten worden door westerse academici gewoonlijk communistische staten genoemd.”Het idee van een voorhoede-groep die gewelddadig de macht grijpt, spreekt vooral extreem-linkse studenten aan, die geen maatschappelijke- of arbeidsrechtelijke banden hebben, behalve die met hun ouders en opvoeders. De klassieke vorm van marxisme, waarbij de macht door arbeiders door middel van klassenstrijd veroverd gaat worden, spreekt veel minder aan, omdat de aanhanger van deze ideologie dan eerst moet gaan werken en lid van een vakbond worden. Toch zijn er ook leden van de “Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina” bij “Young and United”, de jongerenafdeling van de FNV, gesignaleerd.

Thomas Gerhard Hofland maakt in mei 2020 op de website van Samidoun een directe vergelijking tussen de filosoof Karl Marx en PFLP-propagandist Khaled Barakat, door op de merken dat Karl Marx vlak voor hij uit Duitsland uitgewezen werd, we schrijven 1849, het volgende over de revolutie schreef:”„Es gibt nur einen Weg, wie die mörderischen Todesqualen der alten Gesellschaft und die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft verkürzt, vereinfacht und konzentriert werden können, und das ist der revolutionäre Terror. […] die einzigen Alternativen sind entweder eine feudale absolutistische Konterrevolution oder eine sozialrepublikanische Revolution.“ (1)

Ondanks de overéénkomsten tussen de strijd in de 19e eeuw met de huidige tijd en de gewelddadige revolutie die er volgens Thomas Hofland aan staat te komen, vraag ik mij toch af wat hij tijdens een acht jaar durende studie politicologie op de VU nu eigenlijk van politieke theorie heeft opgestoken. Het marxisme als ideologie was in 1968 al eigenlijk dood en kreeg een korte opleving door revolutionaire studenten die een ideologie nodig hadden. Na 1989 was deze ideologie, na het inéénstorten van de Sovjet-Unie, echt definitief helemaal dood. Alleen enkele geïsoleerde dictatoriaal geregeerde landen willen nog aan deze leer herinnerd worden.

Leden van de marxistische groep “Rode Morgen” steunen Samidoun

Hoe is het mogelijk, dat Samidoun, een mantelorganisatie van de Palestijnse terreurorganisatie PFLP, in Vancouver in Canada gewoon bij de kamer van koophandel staat ingeschreven? Blijkbaar waren er geen Canadese leden van deze hulporganisatie voor Palestijnse gevangenen, die met naam en toenaam ingeschreven wilden worden. Goede raad is duur. De student politicologie Thomas Gerhard Hofland liet zich ertoe overhalen als bestuurslid ingeschreven te staan. Zo komt het, dat journalisten die op zoek zijn naar de sporen van Khaled Barakat, uiteindelijk op Uilenstede in Amstelveen uitkomen.

Noten:
1) Neue Rheinische Zeitung (May 18, 1849, No. 301)