communicatie, ICT, media, blog en publicatie

NederlandCategory Archives

Nederland verzuipt

De zeespiegel stijgt of gaat stijgen. Dat is een zekerheid die ons bijna dagelijks wordt ingepeperd. Tegelijkertijd daalt de bodem, door inzakken van het veen en de klei! Dit zijn geen theorieën, waar je door eigen waarnemingen of falsificatie, iets tegen in zou kunnen brengen. De wetenschappers of journalisten die de zeespiegel-theorie in twijfel durven te trekken, of schrijven dat het wel meevalt, worden als ketters behandeld.

Laten we even aannemen, dat Nederland vroeg of laat verzuipt. Of dat door CO2 of door verandering van de stand van de zon wordt veroorzaakt, speelt even geen rol. we gaan er allemaal aan! Maar… wat kunnen we er nog tegen doen?

De Hoge Veluwe
De naam zegt het eigenlijk al: De Hoge Veluwe. Dat is een stuk land, waar de zee voorlopig niet aan kan tippen. Nu nog een jachtreservaat voor de koninklijke familie en een wandelgebied voor de gestresste randstedeling. Helaas zal dit gebied bebouwd moeten worden. Het voorstel is, alvast voor de grote Kladderadatsch uitbreekt, op de Hoge Veluwe woonwijken en bedrijven te gaan bouwen. Een hogesnelheidstrein vanuit de Randstad zal er voor zorgen, dat het, qua tijd,  niet meer uitmaakt of je op de Zuidas werkt of op bedrijventerrein Hoge Veluwe. Zo blijft kostbare land behouden en Nederland leefbaar. Tegen de tijd dat het zeewater over Amsterdam spoelt, zal het leven op de Veluwe doorgaan.

Flevoland

De Noordoostpolder (460,05 km²) en Zuidelijk Flevoland (430 km²) hebben beide nog de meeste kans de vloedgolven vanuit de zee te overleven. De door de Nederlanders geschapen polders zijn omringd door stevige dijken, die gemakkelijk op te hogen zijn. Er vloeit geen rivier doorheen, die roet in het eten kan gooien. Bovendien zorgen de poldergemalen (pompen) ervoor, dat het overtollige water weg wordt gepompt. Is dit gebied nu nog verantwoordelijk voor een groot deel van de voedselvoorziening van Nederland, zal het straks de woonplaats van miljoenen voor het water gevluchte Nederlanders zijn. Lelystad wordt opeens een gewilde woonstad.

Waddenzee
Tot nog toe wordt de Waddenzee behoed voor al te opdringerige industriegiganten en oliemaatschappijen. Het is een beschermd natuurgebied, maar aan alles komt een einde. De duinen op de Waddeneilanden en de stevige afsluitdijk zijn een begin van een ring van  dijken om dit voormalige natuurgebied. Er lopen geen rivieren  door dit gebied en de duinen liggen er al. Inpolderen! De Waddenzee zal leeggepompt worden om plaats te maken voor een nieuwe stad: Nieuw Amsterdam.

Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een mooie nieuw stad. We zouden wel binnenkort moeten beginnen met pompen en bouwen, maar dan heb je ook iets.

De Tsunami die ons overspoelt

Nederland is op den duur verloren. Vele tekenen aan de horizon wijzen daarop. Het erge is: We kunnen niemand er de schuld van geven. De islamisering, het Groot-Kapitaal en de CO2 zijn niet verantwoordelijk voor de ondergang van Nederland. Alleen wijzelf, omdat we niet meer weten wat Nederland ook al weer was: Aangeslibde sedimenten uit de Rijn, waar we dijkjes omheen gebouwd hebben en waar we polders in hebben aangelegd.

In november 2018 waarschuwde ik al, dat we ons beter op de Hoge Veluwe konden terugtrekken. De Randstad is verloren. Vrij Nederland van deze maand doet er nog een schepje bovenop en beweert, dat de Nederlanders, of wie zich dan nog zo noemen, over 100 jaar, in Duitsland zullen vestigen.

Ook in de huidige tijd zijn er duidelijk tekenen van ondergang. De waterschapsverkiezingen zijn de oudste vorm van Nederlandse democratie en een voorbeeld voor het poldermodel. Dorpen, dijkgraven en terpbewoners moesten duizend jaar geleden al samenwerken en het water buiten de deur houden. Nu Nederland niet meer weet wat dijken zijn, gaan steeds meer krankzinnigen meedoen aan de Waterschapsverkiezingen.

Politieke Partij Queer brengt het thema transseksualiteit in bij de Waterschapsverkiezingen en doet als zodanig mee aan de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lees één van de transseksuele programmapunten voor het Waterschap:

“Water is mooi. Langs beekjes en rivieren komen voor het publiek toegankelijke wandel- en fietspaden die leiden langs watervalletjes en veel kunstobjecten of kunstprojecten. Op de route komen gender neutrale toiletten (ouderwetse wc’s) en gratis drinkwater. In de winter komt er de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs. In de zomer kan er zonder gevaar voor eigen leven gezwommen worden. Naaktrecreatie is toegestaan en voor een vriendelijke diversiteit aan planten en dieren wordt gezorgd.”Daarna zijn we de gekte nog niet voorbij. Het thema diversiteit is zo belangrijk, dat bij het de Waterschappen ingebracht moet worden. De partij Water Natuurlijk brengt diversiteit in bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rijn en IJssel. Luister naar deze: “Zolang de media een karikatuur maken van het waterschapsbestuur als een club van grijze, blanke mannen wil ook geen jonger iemand daar bij horen en wordt het een self-fulfilling prophecy. “


Tot nog toe zijn het vooral carriérevrouwen die over de geringe diversiteit bij de besturen van waterschappen vallen. De programmapunten van deze vrouwen komen er in het kort op neer, dat het vooral natuurlijk en gezellig moet zijn, langs de Nederlandse wateren. Geen woord over ophogen van dijken en de strijd tegen het water.

De Allochtonenindustrie heeft echter de waterschappen ook al ontdekt en dat baart nog veel meer zorgen. Islamknuffelaar Ewoud Butter klaagt al:  “De emancipatie van de vrouw of de niet-westerse allochtoon is nog niet doorgedrongen tot de waterschappen. Die worden voornamelijk bestuurd door autochtone mannen. Het IPP heeft onderzocht wat het aandeel is van allochtonen en vrouwen
in de huidige besturen van de waterschappen. De uitkomst daarvan is: van de 26 dijkgraven zijn er 2 vrouw (8%); in de dagelijkse besturen is 14% vrouw en in de algemene besturen is 18% vrouw. Het aandeel van allochtonen in de waterschapsbesturen is 0 (nul).”

Gelukkig heeft Marokkaans jongerencentrum Argan de Waterschapsverkiezingen nu ook ontdekt en houdt er een themamiddag over. Het zal echter niet lang meer duren, totdat Argan met de eis om een voorkeursbehandeling voor “Waterschaps-kandidaten van kleur” op de proppen komt.

Intussen denken de redacteuren van het NOS-journaal, dat de Waterschapsverkiezingen over klimaat-verandering en energietransitie gaan. Zie filmpje hieronder.

De thema’s van deze tijd: Genderneutraal, Klimaat, Diversiteit, “Mensen van Kleur” en Energietransitie, komen steeds meer op de voorgrond, terwijl de dijken opgehoogd moeten worden en het water buiten de deur gehouden moet worden. Door af te leiden van waar Nederland voor staat en hoe Nederland ooit ontstaan is, namelijk dijken, polders en pompen, Komt ons mooie land steeds meer in gevaar.

We verzuipen op den duur!