communicatie, ICT, media, blog en publicatie

NederlandCategory Archives

Wie is Bender -2?

Rob Out Veronica

De jonge Youtuber Bender blijkt rijk geboren en kleinzoon van mediamagnaat en Veronica-directeur Rob Out.… Continue reading »

Wie is Bender?

De Youtuber Bender vertelt niet hoe oud hij is en hoe hij heet. In dit blog wordt hij ontmaskerd.… Continue reading »

De dertien ambachten van Floris Wyers

Floris als student-chauffeur

Floris Wyers van het populaire Youtube-kanaal “Pure Luxe” is regelmatig op bezoek bij het ordinaire online-programma “Roddelpraat” van Jan Roos en Dennis Schouten en probeert daar steevast zijn rustige contenance te bewaren. Floris heeft intussen met zijn kanaal al bijna honderdduizend abonnees en trekt honderdduizenden kijkers met zijn bezoeken aan huizen van rijke mensen, het met een zwaard openen van champagneflessen, het zogenaamde sabreren en het rijden in dure auto’s

Vreemd genoeg profiteren de schandaleuze Roddelpraat-showmasters en de deftige Pure Luxe-snob van elkaar. Telkens als ze bij elkaar in de show op bezoek zijn, stijgend de waarderingen en kijkcijfers van beide digitale shows. De laatste keer lukte deze wederzijdse bevlekking, toen Jan Roos en Floris Wyers een drankzaak in Bergen in rep en roer brachten, zogenaamd om de beste champagne uit te kunnen zoeken.

De geboorteadvertentie van Floris Wyers

Regelmatig worden er opmerkingen gemaakt over de vermeend hoogstaande afkomst van Floris Wyers en zijn contacten met de Dreesmann-familie. Jans Roos suggereert dan steevast dat het geld voor de dure auto’s en de champagne dan wel daar vandaan zal komen.

Nader onderzoek in de archieven geeft als uitkomst, dat Floris zijn moeder inderdaad een geboren Dreesmann is. Dat is echter niet de bron van inkomsten voor “Pure Luxe”. De peperdure horloges en de wagens in de bovenklasse, die in het programma getoond worden, zijn geleend bij autodealers en het juweliershuis Schaap en Citroen.

opening door de brillenprins

Feestbeest
In het miljonairskatern Quote wordt Floris Wyers in oktober 2016 nog als volgt beschreven: “Wannabee, die zich laat voorstaan op zijn familiaire banden met de Dreesmanns en zich op vrij opdringerige wijze weet binnen te fluffen op de betere feesten. Schurkt ook tegen grote jongens als Bram Moszkowicz aan, waardoor hij zijn naam als societyfiguur langzaam weet te vestigen.”

Een society-tijger, die zich omringt met dure auto’s en horloges, pocht op een rijke komaf en zijn blad Pure Lux laat openen door een prins. Hoe rijk zou hij nou in werkelijkheid zijn, vraag je dan af. De website think rich heeft een inschatting van het vermogen van Floris gemaakt. “Op YouTube geldt over het algemeen de vuistregel dat een video met 1 miljoen views je al gauw 4.000,- op kan leveren. De videos worden gesponsord door de automerken en de horloge-handelaren. Daarom schatten wij zijn inkomsten per maand op zo’n €10.000,- als hij eens per week een video uploadt.” De totale geschatte inkomsten worden dan 120.000 Euro bruto per jaar.

Huisvesting voor academici

In de vroege jaren moest Floris Wyers er heel wat voor doen om op dit inkomensniveau te komen. De eerste krantenberichten dateren uit 1993 als de student bedrijfseconomie, samen met een vriend het studenten chaufeursbedrijf “Rent-a-Driver” opricht. Het opscheppen is hem dan ook al niet vreemd. Trots wordt in verschillende landelijke dagbladen opgetekend, dat het bedrijf wel 180 studenten in het gehele land inzet. Na die tijd wordt er echter in de kranten in elke geval geen gewag van deze lucratieve bijbaan meer gemaakt.

Kort daarna richt Wyers samen met Hans Schnitzler, een anti-kraak-firma op, “Stichting Vastgoedbedrijf Academici”, dat zich speciaal op academici richt. Dat initiatief is echter geen lang leven beschoren.

Pas in 2005 horen we weer iets van Floris, namelijk als de Florisco Holding B.V. te Delft in een procedure verwikkeld raakt. Middels een arbitraal vonnis wordt dan besloten dat de BV geen Londsdale kleding via de website londsdale.nl mag verkopen.

Onder de vlag van de florisco holding bv figureren nog enkele andere bedrijven zoals: wellnessdieet.nl; wellnessmagazine.nl; wellnesstv.nl; wellnesspolis.nl; wellnesscard.nl; wellnessawards.nl; wellness.nl; bewegen.nl en wellnesstravel.com. Het thema wellness brengt ons bij een ander lucratief idee van Floris Wyers, zijnde de “Smartchair“, een geïmporteerde massagestoel. Bij elk nieuwe product komt ook weer de enorme opschepperij naar boven: “De afzet gaat werkelijk goed. In 2006, het tweede jaar van ons bestaan, verkochten we 1800 massagestoelen. In 2010 zullen dat er 5000 zijn, schat ik.”

Tegelijkertijd met de massagestoelen, begeeft Floris zich ook op het terrein van het snowboarden, met de iJoy Trilplank. “De bewegende sportplank biedt snowboarders, surfers en skateboarders de kans om – op elk moment van het jaar – de conditie en specifieke vaardigheden te onderhouden.”

Sabreren kan je leren

Toch is Floris Wyers heel gewoon gebleven. Weliswaar woont hij in de Vondelstraat-Concertgebouw-buurt tussen de machtigen en rijken, maar dan wel op driehoog in een zijstraat. Het appartementsrecht verkreeg hij door middel een combinatie van een schenking en een hypotheek. Het gehele pand kostte in 2011 nog maar 440 ton. Tegenwoordig kost één enkele etage in Amsterdam al zoveel.

Juist door de handel in luxe goederen en de video’s die Floris Wyers hierover maakt, heeft hij de laatste jaren toch nog een bescheiden succes gehad. Het is te hopen dat er iets van deze voortvarendheid op de jongens van Roddelpraat afstraalt.

Anarchisme in de jaren zestig

De sociaal wetenschappelijk onderzoeker met een speciale interesse voor socialistische stromingen, kon altijd al terecht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), waar bijna alle pamfletten en posters uit die tijd werden bewaard. Nu heeft de AIVD ook nog de documenten over de Federatie van Vrije Socialisten vrijgegeven. Daardoor kunnen we nu ook bij de vergaderingen naar binnen kijken. Zelfs van de meest besloten vergaderingen, waarin conflicten bijgelegd zouden moeten worden, zijn verslagen geschreven.

Al voor de Tweede Wereldoorlog brak een conflict in de anarchistische-“de wapens neder”-“gebroken geweertje”-beweging. De linkse regering in Spanje werd aangevallen door de fascistische troepen van Franco. Sommige leden van de anarchistische groepen besloten naar Spanje te gaan en de gewapende strijd tegen het fascisme aan te gaan. Anderen, principiële dienstweigeraars, weigerden te vechten en keurden de gewapende strijd af. Voor de socialistische groepen en organisaties in Nederland egon de Tweede wereldoorlog daarmee al in 1933, de machtsovername door nazi’s in Duitsland of in 1936, het begin van de Spaanse burgeroorlog. In het begin van de jaren tachtig herhaalde dit tafereel zich, toen leden van de antimilitaristische actiegroep Onkruit zich in de gewapende strijd in Nicaragua mengden.

Tijdens de bezetting door Duitsland waren de antimilitaristen machteloos door de overmaat aan geweld. De gereformeerden en de communisten konden nog een zekere mate van organisatie in stand houden, zodat onderduikers verborgen en van eten voorzien konden worden. De anarchisten waren echter te verdeeld. Bovendien waren de leiders ofwel al gedetineerd, zoals Anton Constandse in Sint Michels Gestel , ofwel bevonden zich in het buitenland (Arthur Lehning).

Na de Tweede Wereldoorlog was het anarchisme nog slechts een “kritische theorie” of “het geloof de vaderen”, of “de bron waaruit ik gedronken heb”. Van de praktijk van het vrijheidlievende socialisme was echter niets meer over. In de verslagen van de BVD over de federatie van Vrije Socialisten is dan ook niets te vinden over een oplossing of een weerwoord op de conflicten van die tijd: De Hongaarse Opstand (1956) , de Suez-crisis (1956), de oprichting van de Berlijnse muur (1961), of de Cuba-crisis (1962). Ik zou de anarchistische bladen van die tijd, Recht voor Allen of De Vrije Socialist nauwkeurig moeten bestuderen om te analyseren wat daar geschreven werd. Dat zou echter al weer een heel nieuw onderzoek, zoals bij het Palestina Komitee, betekenen.

De verslagen van de geheime dienst over de federatie van Vrije Socialisten aan het einde van de jaren vijftig en begin jaren zestig, beschrijven een conflict over de zeggenschap over de krant Recht voor Allen. De organisatie wil ook zeggenschap over de redactie. Een hele periode werd de krant door de hoofdredacteur volgeschreven. Dat beviel de leden van de vergaderingen niet. Door dat conflict komt ook de tegenstelling tussen “Het Noordelijk Gewest” en de randstad naar boven. Het Noordelijk Gewest heeft de camping in Appelscha, waar de Pinksterlanddagen gehouden worden. Daar is ook het anarchistische archief gevestigd. In de randstad wonen de meer intellectuele activisten, die graag over Multatuli, Sartre en Camus discussiëren.

Door een gebrek aan praktijk en door de onderlinge ruzies, lijkt de agenda van een vergadering van de Federatie in 1961 op een agenda van de duivenhoudersvergadering. Uit eigen ervaring weet ik echter dat deze mannen zich daar helemaal niet van aantrokken en rustig een half uur over wereldvrede en het kwalijke kapitalisme konden oreren, zonder dat er een voorzitter tussen kon komen.

Nederland werd in deze periode weer opgebouwd. De vakbonden zorgden voor onderhandelingen over de CAO’s en de loonsverhogingen. Alle socialistische stromingen waren verdacht en werden in de gaten gehouden vanwege de dreiging vanuit de Sovjet-Unie en de daaruit voortvloeiende Koude Oorlog. De idealen van dienstweigeren en antimilitarisme waren niet bestand tegen zeer excessief geweld gebleken. Wat overbleef, was dromen over de glorietijd van Domela Nieuwenhuis en het in stand houden van zijn nagedachtenis.

Nederland verzuipt

De zeespiegel stijgt of gaat stijgen. Dat is een zekerheid die ons bijna dagelijks wordt ingepeperd. Tegelijkertijd daalt de bodem, door inzakken van het veen en de klei! Dit zijn geen theorieën, waar je door eigen waarnemingen of falsificatie, iets tegen in zou kunnen brengen. De wetenschappers of journalisten die de zeespiegel-theorie in twijfel durven te trekken, of schrijven dat het wel meevalt, worden als ketters behandeld.

Laten we even aannemen, dat Nederland vroeg of laat verzuipt. Of dat door CO2 of door verandering van de stand van de zon wordt veroorzaakt, speelt even geen rol. we gaan er allemaal aan! Maar… wat kunnen we er nog tegen doen?

De Hoge Veluwe
De naam zegt het eigenlijk al: De Hoge Veluwe. Dat is een stuk land, waar de zee voorlopig niet aan kan tippen. Nu nog een jachtreservaat voor de koninklijke familie en een wandelgebied voor de gestresste randstedeling. Helaas zal dit gebied bebouwd moeten worden. Het voorstel is, alvast voor de grote Kladderadatsch uitbreekt, op de Hoge Veluwe woonwijken en bedrijven te gaan bouwen. Een hogesnelheidstrein vanuit de Randstad zal er voor zorgen, dat het, qua tijd,  niet meer uitmaakt of je op de Zuidas werkt of op bedrijventerrein Hoge Veluwe. Zo blijft kostbare land behouden en Nederland leefbaar. Tegen de tijd dat het zeewater over Amsterdam spoelt, zal het leven op de Veluwe doorgaan.

Flevoland

De Noordoostpolder (460,05 km²) en Zuidelijk Flevoland (430 km²) hebben beide nog de meeste kans de vloedgolven vanuit de zee te overleven. De door de Nederlanders geschapen polders zijn omringd door stevige dijken, die gemakkelijk op te hogen zijn. Er vloeit geen rivier doorheen, die roet in het eten kan gooien. Bovendien zorgen de poldergemalen (pompen) ervoor, dat het overtollige water weg wordt gepompt. Is dit gebied nu nog verantwoordelijk voor een groot deel van de voedselvoorziening van Nederland, zal het straks de woonplaats van miljoenen voor het water gevluchte Nederlanders zijn. Lelystad wordt opeens een gewilde woonstad.

Waddenzee
Tot nog toe wordt de Waddenzee behoed voor al te opdringerige industriegiganten en oliemaatschappijen. Het is een beschermd natuurgebied, maar aan alles komt een einde. De duinen op de Waddeneilanden en de stevige afsluitdijk zijn een begin van een ring van  dijken om dit voormalige natuurgebied. Er lopen geen rivieren  door dit gebied en de duinen liggen er al. Inpolderen! De Waddenzee zal leeggepompt worden om plaats te maken voor een nieuwe stad: Nieuw Amsterdam.

Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een mooie nieuw stad. We zouden wel binnenkort moeten beginnen met pompen en bouwen, maar dan heb je ook iets.

De Tsunami die ons overspoelt

Nederland is op den duur verloren. Vele tekenen aan de horizon wijzen daarop. Het erge is: We kunnen niemand er de schuld van geven. De islamisering, het Groot-Kapitaal en de CO2 zijn niet verantwoordelijk voor de ondergang van Nederland. Alleen wijzelf, omdat we niet meer weten wat Nederland ook al weer was: Aangeslibde sedimenten uit de Rijn, waar we dijkjes omheen gebouwd hebben en waar we polders in hebben aangelegd.

In november 2018 waarschuwde ik al, dat we ons beter op de Hoge Veluwe konden terugtrekken. De Randstad is verloren. Vrij Nederland van deze maand doet er nog een schepje bovenop en beweert, dat de Nederlanders, of wie zich dan nog zo noemen, over 100 jaar, in Duitsland zullen vestigen.

Ook in de huidige tijd zijn er duidelijk tekenen van ondergang. De waterschapsverkiezingen zijn de oudste vorm van Nederlandse democratie en een voorbeeld voor het poldermodel. Dorpen, dijkgraven en terpbewoners moesten duizend jaar geleden al samenwerken en het water buiten de deur houden. Nu Nederland niet meer weet wat dijken zijn, gaan steeds meer krankzinnigen meedoen aan de Waterschapsverkiezingen.

Politieke Partij Queer brengt het thema transseksualiteit in bij de Waterschapsverkiezingen en doet als zodanig mee aan de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lees één van de transseksuele programmapunten voor het Waterschap:

“Water is mooi. Langs beekjes en rivieren komen voor het publiek toegankelijke wandel- en fietspaden die leiden langs watervalletjes en veel kunstobjecten of kunstprojecten. Op de route komen gender neutrale toiletten (ouderwetse wc’s) en gratis drinkwater. In de winter komt er de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs. In de zomer kan er zonder gevaar voor eigen leven gezwommen worden. Naaktrecreatie is toegestaan en voor een vriendelijke diversiteit aan planten en dieren wordt gezorgd.”Daarna zijn we de gekte nog niet voorbij. Het thema diversiteit is zo belangrijk, dat bij het de Waterschappen ingebracht moet worden. De partij Water Natuurlijk brengt diversiteit in bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rijn en IJssel. Luister naar deze: “Zolang de media een karikatuur maken van het waterschapsbestuur als een club van grijze, blanke mannen wil ook geen jonger iemand daar bij horen en wordt het een self-fulfilling prophecy. “


Tot nog toe zijn het vooral carriérevrouwen die over de geringe diversiteit bij de besturen van waterschappen vallen. De programmapunten van deze vrouwen komen er in het kort op neer, dat het vooral natuurlijk en gezellig moet zijn, langs de Nederlandse wateren. Geen woord over ophogen van dijken en de strijd tegen het water.

De Allochtonenindustrie heeft echter de waterschappen ook al ontdekt en dat baart nog veel meer zorgen. Islamknuffelaar Ewoud Butter klaagt al:  “De emancipatie van de vrouw of de niet-westerse allochtoon is nog niet doorgedrongen tot de waterschappen. Die worden voornamelijk bestuurd door autochtone mannen. Het IPP heeft onderzocht wat het aandeel is van allochtonen en vrouwen
in de huidige besturen van de waterschappen. De uitkomst daarvan is: van de 26 dijkgraven zijn er 2 vrouw (8%); in de dagelijkse besturen is 14% vrouw en in de algemene besturen is 18% vrouw. Het aandeel van allochtonen in de waterschapsbesturen is 0 (nul).”

Gelukkig heeft Marokkaans jongerencentrum Argan de Waterschapsverkiezingen nu ook ontdekt en houdt er een themamiddag over. Het zal echter niet lang meer duren, totdat Argan met de eis om een voorkeursbehandeling voor “Waterschaps-kandidaten van kleur” op de proppen komt.

Intussen denken de redacteuren van het NOS-journaal, dat de Waterschapsverkiezingen over klimaat-verandering en energietransitie gaan. Zie filmpje hieronder.

De thema’s van deze tijd: Genderneutraal, Klimaat, Diversiteit, “Mensen van Kleur” en Energietransitie, komen steeds meer op de voorgrond, terwijl de dijken opgehoogd moeten worden en het water buiten de deur gehouden moet worden. Door af te leiden van waar Nederland voor staat en hoe Nederland ooit ontstaan is, namelijk dijken, polders en pompen, Komt ons mooie land steeds meer in gevaar.

We verzuipen op den duur!