communicatie, ICT, media, blog en publicatie

augustus 2023Monthly Archives

De Vrienden van Amin Abou Rashed

Na twee maanden voorarrest, in het Huis van Bewaring te Sittard, krijgt Amin Abou Rashed eindelijk een steuncomité. De vermoedelijke Hamas-fondsenwerver en geldwitwasser werd samen met zijn dochter Israa (van de gelijknamige Stichting Israa) op 22 juni 2023 opgepakt. De Pro-Pal-Activisten hielden keurig hun mond, om de zaak niet nog erger te maken. Nu heeft Oscar Bergamin (NIDA) toch maar een comité opgericht.

De eenarmige Libanese activist Amin Abou Rashed moet op 4 oktober a.s. voor de eerste keer in een openbare zitting van de Rotterdamse Rechtbank voorkomen. Er is nu een voorlopig dossier van 700 pagina’s. Toch denkt advocaat Nick van Bremen dat het Openbaar Ministerie niets tegen Amin Abou Rashed in de hand heeft. “In Nederland word je nu eenmaal lang in voorarrest gehouden” luidde zijn eenvoudige verklaring voor dit maandenlange voorarrest van de pro-Palestijnse activist.

Hoge bloeddruk
Um Ibrahim, de vrouw van Amin Abou Rashed, benadrukte dat de oude reus last van hoge bloeddruk en van zijn benen heeft. Ook het missen van zijn ene arm is in de gevangenis een extra last, volgens de bezorgde echtgenote. Een activist die tijdens de persconferentie van donderdag 24 Augustus 2023 in de zaal zat, vond dit een slecht argument. “Hij moet gewoon vrij komen omdat hij onschuldig is”, meende zij. Daarover gaat de rechter dus binnenkort beslissen.

Entiteit
Oscar Bergamin benadrukte dat “de entiteit die zich Israël noemt” heeft geprobeerd het Openbaar Ministerie te beïnvloeden. “De bewijzen van deze rechtszaak komen uit zionistische hoek”, zo benadrukt de consultant. Hij sprak van een “lange arm van Israël”. Er zijn door een Israëlische documentairemaker inderdaad filmbeelden openbaar gemaakt, waarin Amin Abou Rashed met een tas vol contact geld aan komt zetten; Geld dat voor de Gazaboot van 2018 bestemd is. Vandaar dus de verdenking van geldwasserij en het financieren van een terroristische organisatie. De rechter zal echter uit moeten maken of dit in Europa allemaal maar mag.

Geen vrienden meer nodig

Een opvallende aanwezige tijdens de persconferentie, was Thomas Hofland, de coordinator van Samidoun Nederland. Aanhangers van deze PFLP-mantelorganisatie maakten vorig jaar nog een snoepreisje naar Libanon, waar ze het graf van de PFLP-terrorist Ghasan Kanafani bezochten. De Samidoun organisatie heeft er een handje van om overal op te duiken waar terrorisme wordt geprezen en aangemoedigd. Daarom heeft Amin Abu Rashed met deze vrienden ook geen vijanden meer nodig.

“Eén op één”

Jill Leyten van advocatenkantoor Siccama houdt zich normaal gesproken met zaken als witwassen, diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en van de Wet wapens en munitie, zedenzaken, alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad, bezig. Ze hield tijdens de persconferentie een uitvoerig betoog over het opbouwen van een rapport, zodat de pro-pal-activist Amin Abou Rashed “meer van zichzelf kon laten zien”. Ik stel voor dat ze hem mee laten doen bij het volgende seizoen van B&B Vol Liefde. Misschien kan hij dan een “één op één momentje” met de Officier van Justitie krijgen.

Lawfare: Het nieuwe ELSC

Het European Legal Support Center (ELSC) opereerde lange tijd onder de vlag van The Rights Forum. Nu heeft de stichting een eigen adres en een Kamer van Koophandel registratie. De anti-Israëlische “lawfare” acties krijgen in Nederland een officieel karakter.

Het ELSC heeft als officiële doelstelling “Het bieden van rechtsbescherming voor mensenrechtenverdedigers, het beëindigen van willekeurige beperkingen en criminalisering van vreedzame belangenbehartiging en humanitair werk, het ontwikkelen van juridische instrumenten en het inzetten voor juridische procedures ter ondersteuning van de belangenbehartiging en de campagnes van de burgermaatschappij en het onderwijzen en ondersteunen van rechtenstudenten.”

Het is een hele mondvol en het woord Israël wordt helemaal niet genoemd, maar het gaat het ELSC alleen over het ondersteunen van pro-Pal-activisten en het met rechtelijke middelen aanvallen van de Joodse staat. Op de Facebook pagina van ELSC staan berichten over processen tegen de Lloyds Bank en rapporten over activisten die tegengewerkt worden. Meer verontrustend is, dat ELSC, net als Rights Forum , zich met de definitie van wat antisemitisme is, bezig houdt. De IHRA definitie vinden ze niet goed, maar ze hebben geen andere goede definitie van antisemitisme.

Het bestuur van ELSC laat in grote mate een overlapping met The Rights Forum zien. De directeur van The Rights Forum, Gerard Jonkman, zit ook in het bestuur van ELSC. Ghada Zeidan, van Palestine Link, zit zowel in het bestuur van The Rights Forum als ook in het bestuur van ELSC. Senior onderzoeker (UVA) Frederike de Vlaming zit ook in het bestuur van ELSC. Zij heeft deze functie nog niet als nevenfunctie op de website van de UVA laten vermelden.

Door de registratie van ELSC bij de Kamer van Koophandel, met hetzelfde adres als Een Ander Joods Geluid, op het Wilhelminagasthuisterrein, is ELSC nu in staat donaties aan te nemen en zich als ANBI stichting bij de Nederlandse Belastingdienst op te laten nemen. (ANBI RSIN: 865121564)

BDS en academische boycot

Tot nog toe vraag je je misschien af: Waar maak je je druk over? Een stichting met een postbusadres op het Wilhelmina Gasthuis, waarvan de leden zich opwinden over Israël. Boeien! Als we echter naar de deftige “Leden van het Toezichthoudend orgaan” van de stichting kijken, dan slaat het koud om ons hart. De Tilburgse universitaire docent Michiel Bot riep al eens in een collegezaal op tot academische boycot van Israël en demonstreerde in 2017 samen met de voor financiering van Hamas in voorarrest zittende Amin Abou Rashed.

Dina Zbeidy, de kroonprinses van de Palestinos, modereerde vorig jaar nog een studentenprotest, waarin tot academische boycot van Israël werd opgeroepen. Daarmee is ELSC gewoon een BDS boycot-organisatie tegen Israël geworden. Gelukkig is daar Tijmen van de Leemkolk, van het Insta-account @moties.Amsterdam om bij de “Leden van het Toezichthoudend orgaan” enigszins tegenwicht te bieden.