communicatie, ICT, media, blog en publicatie

juli 2023Monthly Archives

The Rights Forum ontspoort nu nóg meer

De Gazaboot is weer in de Rotterdamse jachthaven aangemeerd en tijdens de festiviteiten rondom dit 20 meter lange vissersbootje uit Noorwegen worden weer alle registers van gebrek aan scrupules en onbeschaamdheid uitgetrokken. The Rights Forum doet nu ook mee aan dit Hamas-festijn van de moslimbroederschap.

Woensdagavond kwamen een twintigtal pro-Palestina activisten samen in het “Wijkpaleis” in de Claes de Vrieselaan te Rotterdam, om te vieren dat de Gazaboot in de havenstad lag afgemeerd en om onder leiding van de gezellige Brabander Thomas van Gool (PAX voor Vrede) te spreken over “internationaal recht” en hoe dat “internationale recht” gebruikt kan worden om de soevereine Joodse staat Israël in een lastig parket te brengen.

De “lawfare” , het met het wetboek in de hand bestrijden van Israël, is al weer de vierde strijdmethode die door Arabieren tegen Israël wordt toegepast. Sinds 1948 is eerst door middel van Arabische legers, daarna met PLO-terrorisme en toen met behulp van de Tweede Intifada geprobeerd het kleine landje van de kaart te vegen en de inwoners de zee in te drijven. De vorige drie strijdmethodes hebben niet gewerkt en Israël is als militaire macht sterker dan ooit tevoren.

Gerard Jonkman spreekt de troepen toe

In Nederland is stichting The Rights Forum van de voormalige premier Dries van Agt al sinds jaar en dag de vertegenwoordiger van deze vierde strijdmethode: “Lawfare tegen Israël”. Daarom heeft deze zogenaamd deftige en voorname stichting allerlei juristen en oud-politici in de Raad van Advies verzameld en probeert door netwerken toegang tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken te krijgen.

Door nu afgelopen woensdagavond samen met de door moslimbroeders gefinancierde Gazaboot bemanning een pro-Hamas bijeenkomst te bezoeken, laat The Rights Forum, bij monde van directeur Gerard Jonkman alle schone schijn vallen en bekent zich tot het platte terrorisme van Hamas. De Gazaboot acties zijn al sinds 2008 een door moslimbroeders georganiseerde en gefinancierde campagne. Er is geen enkele twijfel mogelijk, dat deze actie Hamas ondersteunt.

Amin Abou Rashed
Al dertien jaar fulmineer ik tegen de Hamas fondsenwerver in Nederland Amin Abou Rashed. Meerdere keren werd ik bedreigd met juridische stappen als in hem omschreef als “Hamas-fondsenwerver”. Ik had alle documenten over de Holy Land Foundation, de Stichting Al Aqsa en Stichting Israa al klaar liggen, voor het geval het tot een rechtszaak zou komen. Er was een Israëlische documentaire voor nodig om Amin Abou Rashed voorlopig van straat te halen. Hij zit samen met zijn dochter Israa in voorarrest. In de documentaire werd Amin Abou Rashed met een zak vol geld getoond, die hij aan de Gazaboot 2018 bemanning overhandigde.

Het is niet de eerste keer dat The Rights Forum samen met terroristen en terreurondersteuners in Nederland optreedt. Dit jaar nog zat Rights Forum bestuurslid en voormalig diplomate Berber van der Woude in debatcentrum Arminius samen op het podium met de veroordeelde PFLP-terrorist Salah Hammouri. Overigens vertelde Berber van der Woude bij die gelegenheid niet dat zij intussen tot het bestuur van The Rights Forum was toegetreden. Dat leidde tot de volgend hilarische discussie op Linkedin:Gazaboot 2023; moslimbroederschap is betrokken

Op dinsdagavond 25 juli 2023 zal opnieuw een Gazaboot van de zogenaamde “Freedom Flotilla” in de Rotterdamse veerhaven aanmeren. De Rotterdamse activisten zullen de boot met PLO-terreurvlaggen verwelkomen. De komende week zal in het teken van deze boot naar Gaza staan en vrijdag worden de boot en opvarenden weer uitgezwaaid. Het programma staat op de website van Rotterdam voor Gaza

Enkele kanttekeningen bij deze door de moslimbroederschap gefinancierde manifestatie:
Op woensdagavond vindt in het Wijkpaleis, om 20:00 uur, een paneldiscussie plaats, waar ook PAX vertegenwoordiger Thomas van Gool aan meedoet. Dit is opnieuw een voorbeeld van goedpraten en legitimeren van HAMAS terreur. Enkele maanden geleden nodigde PAX en Thomas van Gool nog een veroordeelde PFLP-terrorist uit om te spreken in Arminius. Nu vindt Thomas van Gool het weer geen enkel probleem om een hulpactie voor HAMAS te steunen.

Moslimbroederschap
Normaal gesproken is Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed haantje de voorste bij dit soort manifestaties. Nu zit hij, net als dochter Israa, in voorarrest, juist vanwege de verdenking van financiering van Hamas. In een Israëlische undercover documentaire kan je zien dat Amin Abou Rashed tassen vol contant geld bij de Gazaboot 2018 naar binnen brengt. De verbinding met de moslimbroederschap en dus ook met Hamas is door meerdere bronnen aangetoond. De Nederlandse justitie en de banken onderzoeken deze financiering.

Voordat Thomas van Gool en Berber van der Woude nu weer gaan roepen over “verdachtmakingscampagnes” en “laster”, zouden ze eerst eens de feiten over de invloed van de moslimbroederschap op de Gazaboot moeten onderzoeken. Sinds 2010 ligt deze verbinding voor de hand en is niet te ontkennen.

Mijn leven met Amin Abou Rashed

Vorige week werd de leider van de “European Palestinians Conference”, Amin Abou Rashed, samen met zijn dochter Israa, door de FIOD van zijn bed gelicht. Hen wordt verweten een criminele vereniging te vormen, die geld naar de terreurbeweging Hamas doorsluist. De European Palestinians Conference is evenals Hamas, een mantelorganisatie van de internationale Moslimbroederschap. Door de arrestaties komt een voorlopig einde aan een jarenlang onderzoek naar terreurconnecties van Hamas-ondersteuners in Nederland. Wat is er sinds 2010 eigenlijk allemaal gebeurd?


Mijn interesse in Amin Abou Rashed wordt gewekt, als hij in 2010, samen met de universitair docente Anne de Jong , vlak voor de kust van Israël, van een bootje geplukt wordt en kort door Israël wordt geïnterneerd. De arrestatie is in die zin opzienbarend, omdat tegelijkertijd negen opvarenden van de Turkse boot Mavi Marmara, varende in dezelfde Gazavloot, door Israëlische soldaten worden doodgeschoten. Voor mij is de datum van 31 mei 2010 van belang, omdat ik mij op dat moment in gezelschap van enkele leden van de pro-Israëlische lobby organisatie WAAR bevond. De leden vonden het zo erg, dat er op de boot was geschoten, dat ze bijna zaten te huilen. Ik was daar in de functie van docent sociale media, om een cursus “Omgang met sociale media” te geven. Tegelijkertijd was ik verbaasd over de naïviteit van de leden van WAAR, die ik tot dat moment als zijnde een keiharde zionistische massa-organisatie had beschouwd. Niets bleek minder waar te zijn!


Een ander interessant aspect van de arrestatie van Amin Abou Rashed was, dat hij door Israël gewoon weer werd vrijgelaten. Het kan wel zijn, dat hij destijds al Nederlands staatsburger was, maar hij was ook de man die documenten van de Holy Land Foundation had getekend en dus daarmee als een financier van terreurbeweging Hamas beschouwd kon worden. Waarom werd Amin Abou Rashed toen weer vrijgelaten. Ik ging er van uit, dat een loslopende Amin Abou Rashed een betere bron van informatie was, dan als hij ergens vast zat. Hij leverde dus jarenlang een goede informatiepositie.

Ik ontmoette Amin Abou Rashed een jaar later, toen de Israëlische legerband Tzahal in Dordrecht optrad. Wij stonden met Israëlische vlaggen voor de deur en de pro-pal-activisten stonden tegenover ons met Palestijnse vlaggen. Ik sprak Amin Abou Rashed aan met de vraag of hij zich in 2011 opnieuw op de Gazaboot zou inschepen. Onmiddellijk kwam de “moeder der pro-pal activisten” Jose van Leeuwen, tussen ons in staan en verhinderde een verder gesprek. Abou Rashed wilde toen wél met mij praten.


Het verhaal wordt nog persoonlijker als ik in 2011 een folder van de Stichting Israa in de bus krijg. In de folder worden de moslims in Nederland opgeroepen geld te doneren aan de arme weeskinderen in Gaza. Als ik nog eens goed kijk aan wie de folder gericht is, blijkt de adressant een Egyptische buurman te zijn. Zijn zoons komen regelmatig bij ons in de tuin om pruimen te plukken. Nu komt het toch wel héél dichtbij! De inzamelingsactie voor weeskinderen in Gaza laat zien, dat de moslimbroederschap humanitaire doelen verbindt met de islamitische jihad.


Nu staat ook de Stichting Israa in de schijnwerpers, omdat het een opvolger van de opgeheven Stichting Al Quds is. Het is goed mogelijk, dat ook deze stichting beide doelen nastreeft: Geld doneren aan met Hamas gelieerde organisaties en ook humanitaire doelen nastreven. De rechter zal uit moeten maken of de omstreden donaties, sommige met cash geld, verboden waren.

Gazaboot 2011
Eén van mijn grootste publicitaire successen, komt in 2011 als ik ontdek wie de voorzitter van de Gazaboot 2011 is. De naam Rob Groenhuijzen doet bij de dames en heren pro-palestijnse activisten geen belletje rinkelen. In het boek “Rood Verzets Front” van Paul Moussault, staat Rob Groenhuizen uitgebreid beschreven als de veroordeelde terrorist van de Capelse Groep uit de jaren zeventig. De link naar terrorisme is nu snel gemaakt en de Gazaboot 2011 is nooit uitgevaren. De organisatie kreeg de volle aandacht van de AIVD en de Telegraaf en is sindsdien dan ook opgeheven. Tot nog toe is niet bekend geworden wie de Gazaboot 2011 heeft gefinancierd. In de notulen, die via de Telegraaf zijn uitgelekt, wordt Amin Abou Rashed als coördinator van de fondsenwerving genoemd. Kort na die mislukte Gazaboot wordt de Stichting DocP (nu BDS Nederland) opgericht. Een aantal activisten van de Gazaboot doen nu mee met DocP. Mogelijk is daar ook geld naar toe gevloeid.

Nu is het toch al weer twaalf jaar later en Amin Abou Rashed heeft al die tijd zijn netwerk kunnen uitbreiden en activiteiten kunnen ontplooien. De laatste tijd kreeg hij niet veel publicitaire steun van politieke partijen meer. Misschien was zijn informatiewaarde te laag geworden. Nu moet de rechter oordelen.