communicatie, ICT, media, blog en publicatie

maart 2023Monthly Archives

Overwinning BBB is een terugval

De Randstedelijke elite komt niet meer bij en staat met zijn mond vol tanden. Hoe is het mogelijk, dat in dit rijke prachtige land, waar alles goed geregeld is, opeens een boerenpartij als BBB de grootste wordt? Een paar mogelijke verklaringen vanuit de sociologie en de politieke historie.

Boerenpartij

Hendrik Koekoek

In het verleden is al eens eerder een boerenpartij in het politieke landschap doorgebroken. De Boerenpartij van Hendrik Koekoek behaalde in 1967 een grote zetelwinst van 5% bij de Tweede Kamerverkiezingen en kwam met zeven zetels in de Tweede Kamer. Het is de tijd van Provo en Telegraaf-rellen en de Maagdenhuisbezetting en dus het hoogtepunt van studentenprotesten en de culturele revolutie van de late jaren zestig. De opkomst van de Boerenpartij, juist op dat moment, wordt politicologisch gezien als een een achterhoedegevecht. De achterhoede van het platteland vindt de veranderingen te snel gaan en wil ook invloed. Deze achterhoede wordt daarbij gesteund door ontevredenen, die niet profiteren van de toegenomen welvaart.

Beyond the Gender Binary

Identiteitspolitiek
Wat zouden de thema’s van de achterhoedegevechten van het BBB-electoraat kunnen zijn? Stel dat de winst van BBB een achterhoedegevecht is, dan denken we aan milieumaatregelen, die voortkomen uit een toenemende globale integratie in de Europese Unie. De stikstoflimieten worden vanuit Europa opgelegd en dat wekt woede op.

Een ander thema van de achterhoede is de opgelegde promotie van LGBTQIA+ ideologie in de media en op de scholen. De stemmers op de BBB zijn niet zozeer intolerant ten opzichte van homosexuelen en transgenders in hun eigen omgeving, maar de overmaat van identiteitspolitiek in schoolboekjes en in de media stuit hen tegen de borst.

Breakdowns of Modernization

Shmuel Eisenstadt

De Israëlische socioloog S.N. Eisenstadt schreef in 1962 al het artikel Breakdowns of Modernization en vroeg zich af hoe het mogelijk is, dat in sommige landen alle voorwaarden voor een moderne democratische ontwikkeling aanwezig zijn, en dat de modernisering toch wordt afgebroken en er een dictatoriale macht de leiding neemt. Corruptie en stilstand is het gevolg. Hij noemde weliswaar de landen Indonesië, Sudan, Birma en Pakistan als voorbeelden, maar je kan met dit proces van mislukken van modernisering net zo goed de situatie van Duitsland in de jaren dertig en Rusland sinds 2014 verklaren.

We leven in een tijd waarin de globalisering als universele wereldtrend knauwen krijgt en tegenvalt. Rusland valt terug in barbarij en dictatuur. De Verenigde Staten maken ruzie met China over een weerballon. Zelfs de offshoring van diensten naar India staat op de tocht. De globalistische schaalvergroting hapert op dit moment. Ook de neo-liberale ideologie krijgt daardoor klappen en staat op de tocht. Het niet kunnen beheersen van het toeslagaffaire en de schade door aardbevingen en overstromingen, heeft alles te maken met de kleine staat en neo-liberale ideologie, die Mark Rutte en Sigrid Kaag aanhangen. Jarenlang is tegen de bevolking gezegd: zoek het zelf maar even uit en regel je eigen problemen. De Bescherming Burgerbevolking is opgeheven, we hebben bijna geen leger meer en kijk nu eens hoe slecht de regering op een ramp als het Corona-virus reageert. Er waren niet eens genoeg beademingsapparaten.

Het grote spiegelt zich in het kleine
De winst van de BBB is een spiegeling van het grote in het kleine. Het neo-liberalisme en globalisering hapert en de bevolking kiest voor conservatieve, dus behoudende standpunten. De opvallende verkiezingsleus van D66, “Stop Stilstand, denk Vooruit”, is een perfecte uitdrukking van deze spiegeling. We hoeven niet lang te raden wat “vooruit” en “vooruitgang” bij D66 betekent: meer milieuregels, meer windmolens, meer zonnepanelen en meer Europa. Ongeveer 20% van de bevolking ziet hoge energiekosten, oorlog en een falende overheid. Ze kan dat niet meer bijhouden en wil terug naar het authentieke boerenleven, naar nuchterheid en duidelijke normen en waarden. Helaas voorbij, voorbij die tijd.

Islamisering
Ja, maar doctorando Broer, hoe ken dat nou. We hebben toch Thierry en Geert al. Hoe kan het, dat die twee populisten geen garen spinnen bij de hapering van de globalisering? Bij Thierry is dat duidelijk. Hij steunt Poetin en de Nederlandse kiezer is wel gék, maar nog niet zó gek. Bij Geert speelt iets geheel anders een rol. We hebben sinds 9/11 (2001) met elkaar verschillende crises doorgemaakt, waarbij ik noem: de bankencrisis, de migratiecrisis en de corona-crisis. Géén van deze crises is direct veroorzaakt de “de Islam” maar wel door globalistische trends. Door de open grenzen en het falende veiligheidsbeleid van de Westerse regeringen, zijn er wel veel terreuraanslagen geweest, maar die hebben niet tot economische neergang geleid. De mensen voelen dat niet in hun portemonnee. De praktisch opgeleiden voelen de oorlog met Rusland wel in hun portemonnee.

Kanttekeningen bij de “Apartheidsweek 2023”

Ondanks heftige gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden, met aanvallen, terrorisme, vandalisme, het aannemen van omstreden wetten en opnieuw raketaanvallen, komt de “Apartheidsweek 2023” nog niet echt op gang. De boycotbeweging tegen Israël wordt als een zogenaamde “grassroot” beweging van onderop aangeduid. Dat weerhoudt de centrale BDS “movement” in Ramallah er niet van, elk jaar weer centraal een “Apartheidsweek” uit te roepen.

Op de centrale BDS website staat heel voortvarend een wereldkalender met de activiteiten in de “Apartheidsweek” van 11 tot en met 27 maart 2023. In Afrika, Azië, Latijns Amerika en Arabische landen, zeg maar kort samengevat de derde wereld, staan geen activiteiten gepland. In de Toronto houdt de voormalige VN rapporteur Michael Lynk een toespraak en in de Verenigde Staten gaan de Democratic Socialists of America een filmvoorstelling via Zoom houden. De extreem-linkse groepen in de Verenigde Staten zijn op dit moment verdeeld, vanwege de steun van de Biden-regering aan Oekraïne en de voortzetting van militaire ondersteuning aan Israël, ook door linkse leden van de regering.

De hoop van BDS is daarom gericht op de Europese anti-Israël-beweging. Komen de Dorien Balls, Jaap Hamburgers, Gerard Jonkmans van dit land in actie, als de centrale leiding in Ramallah daartoe oproept? Wat niet is kan nog komen, maar in Nederland is het tot nog toe stil.

In Antwerpen geeft, precies op de dag van onze verkiezingen, professor Roschanack Shaery-Yazdi een lezing in een buurthuis, waar ze zal spreken over “de geschiedenis van de huidige situatie in Palestina, en de verschillende vormen van Apartheid en onderdrukking die door de Israëlische regering worden uitgeoefend”. Vreemd genoeg is mevrouw Shaery een specialist op het gebied van vrouwenrechten in Iran en deed zij onderzoek naar conflicten en mensenrechten in Syrië en Libanon. Ze heeft geen enkel wetenschappelijk artikel over de situatie in Israël geschreven. Maar dat neemt niet weg, dat het een interessante lezing zou kunnen worden.

In Ierland tenslotte en dan hebben we alle gepubliceerde activiteiten behandeld, gaat de BDS beweging als vanouds klanten van supermarkten lastigvallen en ze proberen ervan te overtuigen geen Israëlische waar te kopen.

Mijn theorie, dat het in Europa op het Palestijnse front rommelt, als er in Israël raketten vallen of grote onrust plaats vindt, wordt hiermee danig op de proef gesteld. De hele academische boycotbeweging van vorig jaar lijkt als een plumpudding in elkaar gezakt. Vorig jaar werd er op zeer korte termijn een “discussie bijeenkomst” georganiseerd, nadat docenten een zaaltje hadden gereserveerd. Nadat de bijeenkomst op de Leidse Universiteit onder deze voorwaarden en met Dina Zbeidy als voorzitter, niet door kon gaan, werden er protestbijeenkomsten georganiseerd, waarin de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid ter discussie werden gesteld. Deze hele groep studenten lijkt nu niet meer actief te worden.