communicatie, ICT, media, blog en publicatie

februari 2022Monthly Archives

“The Rights Forum”, wie zijn die mensen?

Grote WOB-hef over een WOB-verzoek van “The Rights Forum” van Dries van Agt aan alle universiteiten, waarin gevraagd wordt alle correspondentie over contacten met de Israëlische overheid en Israëlische bedrijven openbaar te maken. De ophef wordt vooral veroorzaakt door de lijst met namen van Joodse organisaties die aan het WOB-verzoek is toegevoegd, waar ook organisaties die strijden tegen de toenemende antisemitische tendensen in de samenleving, bij zijn. Dit blog gaat over de vraag: Wie zitten er achter de organisatie The Rights Forum?

In de berichtgeving gaat het vaak over de vroegere premier en voormalig Minister van Justitie, Dries van Agt, die zich nu al veertien jaar voor rechten van Palestijnen inzet. Hij is de oprichter van The Rights Forum. Dries van Agt, is al zo vaak van antisemitisme beschuldigd, dat dit verwijt nu ook automatisch aan zijn stichting blijft hangen. Op 24 juni 2015 is Dries van Agt al teruggetreden als voorzitter. Hij is ook geen lid van het bestuur van de stichting meer. Ook de verwijten van het steunen of goedpraten of wegkijken van terrorisme worden grotendeels door de persoon van Agt veroorzaakt. Hij omringt zich tenslotte gedurende de afgelopen vijftien jaar heel graag met Hamas-terroristen, moslimbroeders en organisatoren van de Gaza-boot.

Dries van Agt met Hamas-leider Haniyeh

Wie zijn de overige mensen rond The Rights Forum? Martin Dietrich Siepermann was tussen 2010 en 2017 directeur van de stichting. Hij is twee jaar na van Agt ook vertrokken. Jan Douwe Keulen (1950) volgde hem op, maar is ook al weer tweeënhalf jaar geen directeur meer. De huidige directeur, Gerard Jonkman (1965 te Havelte), is degene die het WOB-verzoek heeft ingediend. Naar eigen zeggen deed hij dit op verzoek van universitaire medewerkers, die dit zelf niet durfden.

De overige bestuursleden van The Rights Forum zijn grotendeels onbekend en zijn in drie categorieën te onderscheiden: Woke, humanitair bewogen en persoonlijk betrokken. Waarbij de ene motivatie om in het bestuur van deze omstreden club zitting te nemen kan overlappen met één of twee andere motivaties. Alle bestuursleden hebben één ding gemeen: wegkijken.

Dries van Agt met moslimbroeder Nourdeen Wildeman (helemaal links)

Woke
De club van Dries van Agt heeft steeds geprobeerd een nette “high level” uitstraling te bewaren. Zo staat er een indrukwekkende Raad van Advies, met oud-politici, hoogleraren en onderzoekers op de website. De meest vreemde eend in de bijt is toch wel Liesbeth Zegveld, die de staat der Nederlanden aanklaagt omdat er tijdens de laatste Molukse treinkaping terroristen zijn omgebracht. Dries van Agt was daarvoor destijds in 1976 verantwoordelijk. Namens The Rights Forum, de stichting van Dries van Agt, klaagt ze de Israëlische generaal en huidige premier Benny Gantz aan. Tot nog toe zonder succes.

Net toen we dachten dat het met The Rights Forum al een beetje een aflopende zaak zou kunnen zijn, wordt de beruchte pro-Palestijnse activiste Dorien Ball (Wormer;1972) lid van het bestuur. Dorien heeft de wokeness zo’n beetje uitgevonden. Black-lives-Matter, Extinction Rebellion, Zwarte Piet, MovementX, noem maar op. Oplettende lezers die de website van The Rights Forum in de gaten houden, zullen nu tegen spreken, dat daar helemaal geen “Dorien Ball” opgevoerd wordt. Dat klopt, want bij The Rights Forum heet ze Theodora Siemons. De Arabische naam Ballout, wordt hier expres weggelaten. Toen ik haar hierop wees, kreeg ik een woedende email waarin ze uitlegde, dat haar Libanese man geen onderdeel van deze strijd wilde worden.

Dorien Ball (Theodora Ballout-Siemons) is zowel fractiemedewerker van BIJ1-Amsterdam, activiste en bestuurslid van BDS Nederland (DocP) als ook bestuurslid van The Rights Forum. Door deze driedubbele functie brengt ze niet alleen de woke binnen de club van van Agt, maar brengt ook het BDS-activisme over naar deze voorname stichting.

Op de website van de Rights Forum wordt geschreven dat Theodora Siemons “teamlid van DocP” is. Deze stichting DocP is echter in werkelijkheid de Nederlandse tak van BDS Nederland. Zo staat het ook op hun website. Theodora Siemons is ook geen gewoon “teamlid” maar één van de bestuurders. Door deze connectie en overlapping, is The Rights Forum direct met de BDS beweging verbonden. Zoals ik in mijn boek “De Boycot van Israël” al heb beschreven, bestrijdt de BDS beweging het recht op bestaan van de Joodse staat Israël. Uit beantwoording van Kamervragen door de Minister van Onderwijs, deze week, blijkt dat deze opvatting als antisemitisch zou kunnen worden aangemerkt.

Dorien Ball is ook de activiste die de verbinding met de academische boycot en het activisme op de universiteiten legt. Zij verstoorde samen met een groepje Arabische studenten van de universiteit Maastricht, op 18 september 2021, een culturele bijeenkomst waar de Israëlische ambassade bij betrokken was. Dorien is ook degene die op 22 december 2021 in een nieuwsbrief van BDS Nederland aankondigde dat “het hoop schept om te zien dat steeds meer organisaties van jonge activisten zich bij de BDS-beweging aansluiten.” Eerlijk gezegd heb ik dat toen niet meteen geloofd, maar nu hebben we dan toch de poppetjes aan het dansen.

Dorien Ball tijdens een actie van Maastricht for Palestine (18 september 2021 in Amsterdam)

Dorien Ballout-Siemons met Simon Vrouwe en Hamas-fondsenwerver Amin Abu Rashed, op de Dam te Amsterdam

Door de acties van de oprichter van The Rights Forum, Dries van Agt, het eenzijdige en discriminerende WOB-verzoek van de directeur Gerard Jonkman, en de bestuursfunctie van de activistische BDS-activiste Dorien Ball, is het de vraag of deze stichting wel voor een ANBI-registratie in aanmerking komt en of er aan de discussietafels wel plaats is voor deze groep mensen.

Delftse Joden boos op The Rights Forum

‘Dit komt dicht bij het plakken van gele sterren’
AD/Algemeen Dagblad.nl

16 februari 2022 woensdag 06:00 PM GMT
Theresia Schouten

TU Delft

De TU Delft moet alle informatie over contact met Joodse organisaties openbaar maken, vindt de pro-Palestijnse organisatie The Rights Forum. Dat is tegen het zere been van Delftse joden. ,,Dit komt wel heel dicht bij het plakken van gele sterren.” 
Alsof de geschiedenis zich herhaalt, zo voelt het voor Eric Bremer, voorzitter van de Open Joodse Gemeente Klal Yisrael. ,,Het is pijnlijk en schokkend dat dit verzoek is ingediend. Steeds meer joden voelen zich onveilig door dit soort acties”, zegt hij. 
Het pro-Palestijnse The Rights Forum diende eind januari een verzoek in tot openbaarmaking van alle contacten die medewerkers van universiteiten hebben gehad met Israëlische universiteiten, bedrijven en organisaties die steun voor de staat Israël propageren. Daarnaast vraagt The Rights Forum in het verzoek ook expliciet naar informatie over contacten van medewerkers met het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding. In het verzoek beroept The Rights Forum-directeur Gerard Jonkman zich op de Wet openbaarheid van bestuur, die bedoeld is om overheidsorganisaties en publiekrechtelijke instellingen te controleren. Universiteiten vallen daar ook onder.

Gerard Jonkman, indiener van het WOB verzoek
(Bron: printscreen van Youtube)


Illegale kolonisering
De organisatie, die ooit is opgericht door oud-premier Dries van Agt, wil alle ‘directe of indirecte betrokkenheid’ van universiteiten bij ‘Israëls illegale kolonisering van bezet Palestijns gebied en de Israëlische wapenindustrie’ proberen te achterhalen, schrijft ze op haar website. 
Met het Wob-verzoek gaat The Rights Forum veel te ver, vindt Bremer. ,,Het gaat hier om het nadrukkelijk onthullen van joodse contacten. Als gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, dan maakt de TU Delft dit soort acties van organisaties met een anti-Israël agenda salonfähig. Het werkt populisme in de hand.” Zo worden joden in Nederland gestigmatiseerd
Sommige universiteiten hebben naar aanleiding van het verzoek van The Rights Forum direct aan medewerkers gevraagd of ze mails met joodse organisaties kunnen overleggen, weet Bremer. ,,Zomaar, klakkeloos zonder erover na te denken hoe dat dan moet voelen voor medewerkers die joods zijn. Zo worden joden in Nederland gestigmatiseerd.” 
Bremer vindt vooral het gebrek aan verbijstering bij Nederlanders wrang. ,,We zien de laatste tijd dingen terugkomen die jarenlang niet normaal werden gevonden, waar niemand zich nu over lijkt te verbazen”, legt hij uit. Vorige week ontstond bijvoorbeeld ook al onrust binnen de joodse gemeenschap. ,,Een man in Haaksbergen had een spandoek met een kwetsende karikatuur van The Happy Merchant aan zijn balkon gehangen. Overal is bekend dat het hier gaat om smerige antisemitische drek. Maar de burgemeester, die nota bene zelf historicus is, ziet niet hoe dit juridisch gezien niet door de beugel kan.” 
Ruggengraat
Hij hoopt dat de TU Delft het Wob-verzoek van The Rights Forum niet inwilligt. ,,Burgerlijke ongehoorzaamheid zou hier passend zijn. Dat de TU zegt: ‘We doen dit niet’. Als ze dat stukje ruggengraat zouden tonen, dan zou het ze sieren.” 
Dat zou volgens Bremer ook de academische vrijheid dan ten goede komen. ,,Anders kan je je als jood op een universiteit niet meer zomaar uiten. Dat moet je toch niet willen?” We zullen een zorgvuldige afweging maken op welke wijze het verzoek in behandeling wordt genomen
De TU Delft worstelt met de gevoeligheden die het ingediende Wob-verzoek heeft veroorzaakt. ,,We hebben enkele interne en externe reacties gekregen van studenten en medewerkers bij wie het Wob-verzoek heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid.

Lees het hele artikel op:
https://www.ad.nl/delft/delftse-joden-boos-om-verzoek-pro-palestinaclub-aan-tu-dit-komt-dicht-bij-het-plakken-van-gele-sterren~a191e487/

Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) over The Rights Forum

Caroline van der Plas
       
Kamerfractie BoerBurgerBeweging       

Bezuidenhoutseweg 67

2511VD Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën over een mogelijk antisemitisch Wob-verzoek van The Rights Forum.

Geachte ministers Hoekstra en Kaag,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande vragen met betrekking tot een Wob-verzoek van The Rights Forum:

  1. Vind u het Wob-verzoek van Stichting The Rights Forum naar banden tussen 14 Nederlandse universiteiten en Israëlische/Joodse instellingen[1] neigen naar een uiting van Jodenhaat op basis van de door de Tweede Kamer aangenomen IHRA-werkdefinitie onder motie Bisschop (#35570-VI-70)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit duiden?
  2. Hoe kijkt u naar de beschikbare informatie[2] dat The Rights Forum en personen betrokken bij deze stichting, banden zouden hebben met Hamas en het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), organisaties die door de Europese Unie als terreurgroepen zijn aangemerkt? [3]
  3. Klopt het dat The Rights Forum door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als gesprekspartner wordt of werd gezien?[4] Indien ja, zijn The Rights Forum en haar vertegenwoordigers, gezien de bovenstaande zaken, in de toekomst nog welkom op het Ministerie?
  4. Zijn de zaken zoals beschreven onder 2 meegewogen toen The Rights Forum de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) werd verleend door de Belastingdienst?[5] Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is de status desondanks verleend?
  5. Beoogt The Rights Forum met haar activiteiten volgens u het algemeen belang? Voldoet The Rights Forum volgens u aan de wettelijke vereisten omtrent integriteit?
  6. Bent u bereid de Belastingdienst opdracht te geven om de ANBI-status van The Rights Forum te her-evalueren?

    Download hier de kamervragen

[1] https://niw.nl/the-rights-forum-legt-absurde-eis-op-tafel/

[2] https://honestreporting.com/dutch-universities-suspend-investigations-into-ties-with-israeli-honestreporting-calls-for-official-probe-into-possible-terror-links-of-pro-palestinian-group/

https://www.cidi.nl/mensenrechten-activist-met-pflp-banden-en-terreurgoedprater-komen-in-tweede-kamer-spreken/

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:043:FULL&from=en

[4] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/08/20/besluit-op-wob-verzoek-over-communicatie-tussen-stichting-the-rights-forum-en-het-ministerie-van-buitenlandse-zaken-2009-2020

[5] (1) https://www.geef.nl/nl/doel/the-rights-forum/anbi

“The Rights Forum”, Gerard Jonkman

Directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum richt een WOB verzoek aan alle universiteiten, waarin hij niet alleen navraag naar contacten met Israëlische universiteiten en bedrijven doet, maar ook nog informatie over Nederlandse organisaties die antisemitisme bestrijden wil opvragen. Heel zionistisch- en christelijk Nederland op zijn achterste benen, en terecht. Naar eigen zeggen deed Gerard Jonkman dit verzoek op aandringen en ten dienste van universiteitsmedewerkers, die dit verzoek zelf niet wilden doen.

Wie is Gerard Jonkman?
Geboren op 12 juni 1965 te Havelte behoort Gerard niet tot de boomers, maar zeker ook niet tot de diverse- inclusieve- millenium generatie. Iemand van de tussengroep. Hij is op 1 juli 2019 directeur van The Rights Forum geworden, met een beperkte volmacht van 5.000 Euro. In het spectrum van The Rights Forum past Gerard in het vakje van de “humanitair betrokkenen”. Het is geen hardcore activist en ook geen high level universitair geschoolde elite-denker. Zoals we hieronder zullen zien, is Gerard zelfs een beetje een slachtoffer.

Gerard Jonkman kocht in 2004 een huis in Meern (Utrecht) voor 223.000 Euro. Intussen is het huis ruim 3 ton waard. Voordat hij in het pro-Palestijnse wereldje actief werd, was hij organisatieadviseur.

Tijdens zijn studie in Groningen heeft Gerard Jonkman een bijbaantje bij Stichting Vluchtelingenwerk. Na zijn studie “qualified controller HOFAM” lijkt Gerard als financieel manager alleen nog maar oog te hebben voor cijfers van grote bedrijven, zoals KPN. Een baan als financieel manager van Artsen Zonder Grenzen leidt echter hem naar de overvolle steegjes in Beiroet.

Rode Kruis
Eén van de weinig sporen die Gerard Jonkman op de internets heeft achtergelaten, wijst in 2010 naar Libanon, waar hij als Rode Kruis medewerker in stilte veel goed heeft gedaan. Zodanig goed, dat hij een team van de Nationale Postcodeloterij onder leiding van Martijn Krabbé op zijn dak kreeg. Bij die gelegenheid wordt Gerard als “Kanjer op éénzame hoogte” en “Rode Kruisridder” gekarakteriseerd en ontvangt een gouden wimpel en een bedrag van 20.000 Euro. Sommige mensen hebben niks, maar andere mensen krijgen alles.

Het team bezoekt een vluchtelingenkamp. Daarbij geeft Gerard een klein inkijkje in de mogelijke motivatie om juist naar Libanon te gaan. “Toen mijn ouders hier waren, was er hier een explosie van geweld en vielen er doden.” Op grond van de gegevens van de Kamer van Koophandel betreft het hier vader Jan Jonkman uit Holten. Hoewel Jonkman in het interview met het Rode Kruis aangeeft onafhankelijk te zijn en iedereen te willen helpen, krijgt toch Israël de schuld van alle ellende. De vluchtelingen hebben geen waterleiding en worden, ook na 60 jaar, niet tot het Libanese gezondheidssysteem toegelaten.

Maronieten
Een nadere analyse van de redenen van deze ellende is dan wel op zijn plaats. Volgens de voorzitter van het Palestina Komitee, Robert Soeterik, heeft dit ook te maken met de positie van de Maronieten (Christenen) in Libanon, die geen integratie van de islamitische Palestijnse vluchtelingen toelaten. Of het nu de schuld van de christenen of van de Joden is, de regering van Libanon heeft er in ieder geval al 72 jaar niets aan gedaan.

Gerard Jonkman maakt drie jaar voor het ontvangen van de gouden wimpel van het Rode Kruis, wel een hele nare ervaring met de Maronitische broers van zijn Libanese vrouw mee. Nadat zijn Libanese vrouw in 2007 de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen, gaat ze onmiddellijk met zoon Daniël bij haar ouders wonen en verlangt ze een torenhoge alimentatie. Hij wordt in zijn eigen huis door zijn vijf zwagers in elkaar geslagen. Nadat Gerard Jonkman de ruim drieduizend Euro achterstallige alimentatie niet wil betalen, wordt hij zelfs opgepakt door de Libanese politie. Onder de naam Ger van Dijk doet hij huilend zijn verhaal bij een website voor verlaten en uitgeperste vaders.

Doordat Gerard lange tijd de door de Libanese rechter vastgestelde alimentatie niet kon betalen, kreeg hij zijn zoon Daniël niet te zien. Nu twintig jaar later is de situatie gelukkig weer ten goede gekeerd en heeft Daniël op het zelfde adres in De Meern een vertaalbureau geregistreerd. Het adviesbureau Habibi Interim Management van Gerard Jonkman, heeft de strijd om het alimentatiegeld niet overleefd en wordt in 2009 van ambtswegen opgeheven. Zoals de Arabisten onder u wel weten wordt Habibi vertaald als “liefje”. Van liefde voor de Libanese Peguy Harfouche (studie medicijnen) is in ieder geval na deze affaire geen sprake meer. Hij werkt in ieder geval nog tot 2016 in Libanon.

Een eenzame Gerard Jonkman (rechts) bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
(Bron: printscreen van de website van The Rights Forum)

In de communicatie van The Rights Forum speelt Gerard Jonkman geen grote rol. Zijn kracht zit hem in de fondsenwerving. Gerard ondertekent dan wel een manifest in de Joop waarin de belangrijkste boodschap: “Behandel Palestijnen als mensen” is, maar van een werkelijke analyse of ideologische stroming is geen sprake. Opvallend is wel, dat een organisatie als The Rights Forum, waar Gerard Jonkman directeur van is, blijkens het artikel, de Twee-Staten-Oplossing afwijst. Dat is een standpunt, dat een concrete verlichting van de nood van Arabieren in Israël, of in de vluchtelingenkampen, niet dichterbij brengt.